Avoin kirje SYL:lle

Teksti: Tiina Ahva

Arvoisa Suomen ylioppilaskuntien liitto,

Tahtoisin erota jäsenyydestänne.

Syy on hyvin yksinkertainen: linjanne ei vastaa arvomaailmaani. En ole ikinä ajanut esimerkiksi perhevapaiden pakkokiintiöitä tai EU-myönteisyyttä, enkä halua kuulua järjestöön, joka niitä ajaa. Toimin politiikassa aktiivisesti ja omasta tahdostani monessa asiassa täysin päinvastaisten tavoitteiden eteen.

Voisin tietysti saapua kokouksiinne äänestyttämään kaikki arvojani vastaan sotivat kannanottonne tai pyrkiä hallitukseenne niitä kumoamaan. Niin te oletettavasti neuvotte tekemään, ja kun väistämättä häviäisin, kehottaisitte kunnioittamaan enemmistön päätöstä. En kuitenkaan ymmärrä, miksi minun pitäisi näin toimia. Mieluummin vain lopettaisin jäsenyyteni tähän ja toimisin itse paremmaksi kokemissani järjestöissä.

En kuitenkaan voi erota, ja tiedätte sen hyvin.

Voitte siis huoletta jatkaa politikointianne muullakin kuin opiskelun saralla. Voitte puhua minun äänelläni ja minun rahoillani myös jatkossa, koska en pysty eroamaan teistä. Rahoitan sitä, että ajatte oman arvomaailmani vastaisia tavoitteita. Suomen laki pakottaa minut tukemaan teidän kauttanne sellaisia tavoitteita, joita itse yritän muissa rooleissani parhaani mukaan vastustaa.

Ettekö näe tässä mitään ongelmaa?

Kuulun teihin täysin vastentahtoisesti. Joudun erikseen irtisanoutumaan kannoistanne, jottei niitä pidettäisi ominani. En voi äänestää jaloillani, koska opiskelijaedunvalvonnan varjolla teille on annettu poikkeuksellinen oikeus pakkojäsenyyteen. Opiskelijaedunvalvonnan varjolla te myös esitätte poliittisia näkemyksiä aivan kuin teidät olisi sitä varten valittu.

Älkää kuvitelko, että puhuisitte politiikkaa jokaisen suomalaisen yliopisto-opiskelijan suulla. Älkää kuvitelko, että teillä olisi kaikkien meistä mandaatti ajaa tiettyjä poliittisia tavoitteita. Sellaista mandaattia ei kukaan ole teille vapaaehtoisesti antanut, vaikka pakkojäsenyyden myötä ehkä siltä näyttääkin.

Tiedän itsekin, ettei protestointini johda mihinkään, kunnes eduskunta päättää lailla säätää kokoontumisvapauden koskemaan myös yliopisto-opiskelijoita. Jos SYL aidosti kannattaa sivistysvaltiossamme demokratiaa, tulisi teidän ajaa oman järjestönne pakkojäsenyyden lakkauttamista.

Siihen asti tapaamisiin – nähdään väittelypöydän vastakkaisilla puolilla.

 

Lue lehti