Mielipide: Paikalliskulttuuri tuuliajolla

Miksi kaikki kaunis on niin naiivia – paikalliskulttuuri tuuliajolla

Suomessa, varsinkin suuremmissa kaupungeissa, on perinteisesti ollut vahvat omat kaupunginosansa. Näissä kaupunginosissa on varsinkin niiden historiassa tavalla tai toisella vaalittu alueen arvoja, luontoa ja muuta, mikä alueen asukkaille on ollut tärkeää. Näitä arvoja vaalimaan on perustettu kaupunginosayhdistyksiä, joiden tehtävänä on ollut yhdistää alueen asukkaita sekä toimia heidän edunvalvojanaan, kun täytyy viedä viestiä eteenpäin kaupungin päättäviin elimiin. Tämä toimintamalli on todistettu erittäin hedelmälliseksi vielä 2000-luvun alun taitteessa, jolloin Helsingin kotiseutuyhdistykset Hevossalmesta ja Santahaminasta yhdistäytyivät puolustamaan laajana rintamana Santahaminan sotilassaarella sijaitsevaa varuskuntaa.

Nyt tuntuu, että eripuolilta Suomea perinteiset asukasyhdistykset eivät saa enää sitä valtaa, joka heille kuuluisi. En kirjoittaisi tästä, jos asia tuntuisi koskevan vain Helsingin kaupunginosien asukasyhdistyksiä, mutta vastaavanlaista unholaan jäämistä tuntuu olevan myös muiden kaupunkien asukasyhdistysten kanssa. Monesti päättäjät keksivät unelman jostain eurooppalaisesta mallista jonnekin kaupunginosaan ja tämän jälkeen se jyrätään läpi. Järjestetään ehkä paikallisille asukkaille tarkoitettu tilaisuus alueen kirjastoon tai kouluun, mutta todellisuudessa asukkaiden esittämillä kysymyksillä pyyhitään lattiaa.

Yksi heikkous on varmasti se, että kaupunginosissa ei ole enää samanlaisia vahvoja asukasyhdistyksiä. Vanhemmat sukupolvet ovat jääneet pois ja nuoremmilla ei ole enää samanlaista intoa ja tahtoa. Kuitenkaan se ei poista vastuuta poliittisilta päättäjiltä, jotka ovat huomanneet tämän ongelman ja käyttävät sitä härskisti hyväkseen. Luonto, alueiden perinteiset arvot tai muu merkittävä jätetään huomiotta, kun ei tarvitse enää kuunnella kuin yksittäisiä asukkaita. Kompromissihakuisuus on vaipunut unholaan.

Oskar Viding
toiminnanjohtaja, Helsingin PS-Nuoret
asukasyhdistysaktiivi

Lue lehti