Mikä on roolimme perussuomalaisessa liikkeessä?

Nuorisojärjestöjen tehtävänä on kasvattaa puolueille uusia toimijoita. Eikä siis vain saada nuoria kiinnostumaan politiikasta, vaan myös kouluttaa ja varustaa heidät valmiiksi haastaviin tehtäviin. Samaan aikaan nuorten on toimittava puolueen omatuntona.

Jälkimmäinen tehtävistä korostuu juuri nyt, kun Perussuomalaiset toimivat hallituksessa. On aina tärkeää kantaa vastuuta, mutta tilanteesta riippuen vastuun kantaminen saattaa tarkoittaa jopa kieltäytymistä yhteistyöstä, jotta Suomen kannalta tuhoisia päätöksiä ei pystytä viemään eteenpäin. Silloin vääränlaista politiikkaa harrastavat puolueet joutuvat arvioimaan tilanteen uusiksi ja vaatimaan vähemmän, jotta pystyvät löytämään itselleen hallituskumppanin – tai säilyttämään sellaisen.

Hallituksessa olemisesta ei saa tulla meille koskaan itseisarvoa. On pystyttävä arvioimaan herkällä sydämellä, missä menee päätösten vaarallisuuden raja – oli kyse itsenäisyydestä, maamme turvallisuudesta tai taloudesta. Kompromisseja pitää tehdä, mutta mitään kohtalokasta päätöstä, jota on enää vaikeaa myöhemmin muuttaa, emme voi olla siunaamassa.

Perussuomalaiset Nuoret on terästäytynyt erityisesti tänä vuonna aatteellisen linjan kirkastamisessa ja puolueen periaatteista muistuttajana. Saamme yhteydenottoja paljon ukkopuolen kentältä, joissa hyvin selväsanaisesti lasketaan puolueen politiikan tulevaisuus meidän varaamme.

Emme saa pelätä, jos emopuolueen puolelta silloin tällöin jyrähtää, vaan meidän tulee ymmärtää, että silloin juuri toimimme oikein roolistamme käsin, kun tällaista tapahtuu. Meidän tulee luottaa omaan osaamiseemme, joka on huippuluokkaa. Kohdallamme ikä on todellakin vain numeroita, sillä meidän sukupolvemme jo oletusarvoisesti hallitsee useampia kieliä, osaa hyödyntää sosiaalista mediaa ja teknologian työkaluja sekä ymmärtää viestinnän periaatteet. Pystymme nopeasti verkostojemme ja monikanavaisuuden kautta kartoittamaan tilannekuvan poliittisten tapahtumien aikana ja näin ollen kykenemme nopeampaan reagointiin. Lisäksi olemme tottuneet lukemaan uutisia muualta Euroopasta suoraan vieraskielisistä alkuperäisistä lähteistä, mikä entisestään tuo syvempää ymmärrystä tilanteesta.

On täysin meistä itsestämme kiinni, pystymmekö hoitamaan tehtävämme, kuten meidän tulee. Osaamista meiltä kyllä löytyy, mutta löytyykö kanttia? Tähän mennessä on löytynyt, mutta miten on tulevaisuudessa? Emme saa mennä halpaan siihen puheeseen, jossa väitetään linjan kirkastaminen olevan puolueen hajotustoimintaa tai hallitusyhteistyön tarkoituksellista häirintää. Muuten teemme itsellemme ja puolueelle karhunpalveluksen.