Edustajistovaaliohjelma 2018

Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU ry on Perussuomalaisten Nuorten jäsenjärjestö. Pohjan toiminnallemme muodostaa PS-Nuorten ohjelmat, mm. järjestön vuonna 2017 ilmestynyt ylioppilaskuntien edustajistovaaliohjelma. PS-Nuoret kannattaa pakollisesta ylioppilaskuntajäsenyydestä luopumista ja ylioppilaskuntien menojen pitämistä kurissa. Tässä HAPSU:n ohjelmassa vuoden 2018 edustajistovaaleihin kerromme, miten vaikuttaisimme Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toimivaltaan kuuluviin asioihin.

Ylioppilaskunnan opiskelijoille tarjoamat palvelut

UniCafen ruoka on pidettävä edullisena. Monipuolisuus on hyvä asia, mutta sen tulee tarkoittaa terveellisiä, enimmäkseen kotimaisia raaka-aineita, ei kummallisten ruokavalioiden normalisoimista. Parempia perunoita ja vähemmän soijaa, kiitos!

HYY:n on omalta osaltaan huolehdittava, että yliopiston kirjastossa on riittävä valikoima kurssikirjoja ja tarvittaessa tuettava kirjastoa tässä.

Pikku HYY:n ”lapsiparkkipalveluita” on tarjottava jatkossakin ja muillakin kampuksilla keskustakampuksen lisäksi.

Ylioppilaskunnan on tuettava Unisportia kaikkia opiskelijoita palvelevan liikuntatarjonnan järjestämisessä.

Ylioppilaskunnan toiminnan periaatteita

HYY:n soihtukulkue on viime vuosina mielenosoituksellisesti korostanut ”globaalin Suomen” kaltaisia, kulkueen omia perinteitä vastaan hyökkääviä teemoja. Soihtukulkue on palautettava irvokkaasta arvokkaaksi menneiden sukupolvien muiston ja isänmaamme kunnioittamisen tilaisuudeksi.

HYY:n ei tule tukea tai hyväksyä toimintaa, joka häiritsee yliopistoa ja yleistä järjestystä. Tällaista toimintaa on järjestänyt muun muassa A-ryhmä, joka on häiriköinyt yliopiston avajaisia, estänyt mielenosoituksena bussiliikennettä ja osallistunut itsenäisyyspäivän ns. vastamielenosoitukseen, joka on johtanut kiinniottoihin.

HYY:n on erottava Setan kannatusjäsenyydestä ja liityttävä Suomalaisuuden Liiton kannatusjäseneksi. Ylioppilaskunnan on myös lopetettava kehitysyhteistyö. Sen sijaan HYY:n tulee tukea suomensukuisten kansojen kielten ja kulttuurien säilymistä sukukansavaliokunnan kautta.

HYY:n linjapaperi, strategia, ohjelmat ja kannat

Sen sijaan, että HYY:n piriin kuuluvalta järjestöltä edellytetään yhdenvertaisuussuunnitelmaa, ylioppilaskunnan piiriin kuuluvien järjestöjen tulisi noudattaa yhteisöllisyyssuunnitelmaa, jossa ne sitoutuvat ylioppilasperinteisiin sekä isänmaallisuuteen.

HYY:n linjapaperista tulee poistaa translain uudistamisen kannatus ja vaatimus juridisesta kolmannesta sukupuolesta. Nämä tulee korvata vaatimuksella, että avioliitosta on tehtävä juridisestikin miehen ja naisen välinen liitto.

HYY:n on irtaannuttava Rasismi rikoslakiin -kampanjasta. Ylioppilaskunta on antanut tukensa lobbausryhmälle, jonka tavoite on kriminalisoida ”järjestäytynyt rasismi” eli rasististen yhdistysten toiminta ja niihin kuuluminen. Toistaiseksi mitkään maailmankuvalliset näkemykset eivät ole Suomessa lailla kiellettyjä vaan maassamme on yhdistys- ja kokoontumisvapaus, joka sallii eri näkemysten esittämisen. HYY:n kanta osallistua rasismijahtiin on tosiasiallisesti suomalaisvastaista toimintaa, joka johtaa siihen, että halu turvata kansamme olemassaolo ja tulevaisuus suomalaisille lapsille leimataan vaaralliseksi ja laittomaksi.

HYY:n tulee lopettaa turvapaikanhakijoiden aseman parantamisen vaatiminen ja sen sijaan vaadittava Suomen pitämistä suomalaisena. Ylioppilaskunnan ei tule kannanotoillaan osallistua valtakunnanpolitiikan hallitus–oppositio-asetelmaan.

HYY on tähän asti vastustanut kaikkia lukukausimaksuja. Ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuihin pitäisi kuitenkin ottaa hyväksyvä asenne. Suomalainen yliopistolaitos on suomalaisia varten. Ulkomaalainen, joka opiskelee Suomessa laajemmin kuin vaihto-oppilasvuoden verran, tulee maksaa yliopistolle opinnoistaan.

HYY:n on palattava isänmaallisille juurilleen ja vaadittava jälleen yliopiston sekä ylioppilaskunnan muuttamista yksikielisesti suomenkielisiksi ja opiskelijavalintojen ruotsinkielisten kiintiöiden poistamista. Ylioppilaskunnan on myös asetuttava kannattamaan virkamiesten yleisen ruotsin kielen osaamisvaatimuksen poistamista ja yliopistojen virkamiesruotsikurssien muuttamista valinnaisiksi.

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

HYY:n jäsenyydestä SYL:issä on järjestettävä äänestys ylioppilaskunnan jäsenten kesken. Emme pidä jäsenyyttä SYL:issä mielekkäänä mm. siksi, että se suhtautuu linjapaperissaan myönteisesti EU:hun ja monikulttuurisuuteen sekä tekee kehitysyhteistyötä. Feminismin ja muiden haitallisten arvojen sijaan SYL:in arvoiksi tulisi ottaa kansallisuuden ja perinteiden vaaliminen sekä suomalaisen väestön arvostaminen ja suojeleminen.