Helsingin yliopistosta yksikielisesti suomenkielinen

Ylioppilaat ympäri Suomea odottavat parhaillaan pääsykokeidensa tuloksia ja tietoa, pääsevätkö he opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU pitää vääryytenä, että monessa oppiaineessa ruotsinkielisten on helpompi saada opiskelupaikka Helsingin yliopistosta kuin suomenkielisten. Yliopiston kaksikielisyyden vuoksi ruotsinkielisille on useassa aineessa omat kiintiöt. Suomen keskeisen yliopiston tulee toimia maamme valtakielellä. HAPSU ei ylipäätään pidä perusteltuna, että ruotsi on Suomen virallinen kieli, että virkamiehille on yleinen ruotsin kielen osaamisvaatimus tai että ruotsinopiskelu on Suomessa pakollista. Maassamme voi tulevaisuudessakin olla vaikkapa ruotsia osaavia lääkäreitä ilman, että heitä varten järjestetään yliopistoon omat linjat ja erityisjärjestelyt. Ruotsinkieliset ovat opiskelleet suomea toisena kotimaisena kielenä peruskoulusta lähtien, joten yliopistoon mennessä he voivat osallistua suomenkieliseen opetukseen.

HAPSU vaatii, että eduskunta muuttaa yliopistolakia niin, että Helsingin yliopiston opetus- ja tutkintokieleksi otetaan vain suomi ja että yliopiston erityisvastuu ruotsinkielisten kouluttamisesta poistetaan laista. Myös lain muut ruotsia koskevat vaatimukset, kuten ruotsinkielisten professorien vähimmäismäärä Helsingin yliopistossa, tulee kumota. Yliopistoa HAPSU taas vaatii muuttamaan opiskelijavalintaansa niin, että ruotsinkielisiä ei enää suosittaisi. Niin kauan kuin laki vielä määrää Helsingin yliopiston kaksikieliseksi, yliopiston tulee pitää ruotsinkielisille suunnatut järjestelyt mahdollisimman pieninä ja pyrkiä toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä muuten kuin antamalla ruotsinkielisille opiskelijoille omat kiintiöt. Lisäksi HAPSU kehottaa Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa muistamaan arvokkaat isänmaalliset perinteensä ja palaamaan juurilleen jakamaan nämä HAPSU:n vaatimukset.

”Ruotsinkielisten omat privilegiot eivät ole suomalaisten yhteisen kansallisen edun mukaisia”, toteaa HAPSU:n hallituksen jäsen Teemu Lahtinen. ”Se, että ruotsinkieliset pääsevät joissain oppiaineissa helpommin yliopistoon, luo katkeruutta suomenkielisten parissa”, sanoo HAPSU:n puheenjohtaja Nico Anton Saramo. ”Suomen suurimman, vanhimman ja keskeisimmän yliopiston on toimittava maamme valtakielellä.”

Lisätietoja:

Nico Anton Saramo
puheenjohtaja, Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU ry
050 341 0960
hapsu.hyy@gmail.com

Teemu Lahtinen
hallituksen jäsen, Helsingin Akateemiset Perussuomalaiset HAPSU ry
teemu@teemulahtinen.fi