attachment-image

Helsingin satamatoimintoja järkeistettävä – Tallinnan liikenne pois keskusta-alueelta

Helsingin Perusuomalaisten Nuorten kannanotto

Julkaisuvapaa

Helsingin sataman toiminnot ovat tällä hetkellä keskittyneet keskusta-alueelle, mikä aiheuttaa tulevaisuudessa entistäkin pahempia ruuhkia ja pakokaasuhaittoja, kun Jätkäsaareen rakennetaan paljon uusia asuntoja. Myös Katajanokalla on ruuhkaongelma Ruotsin laivaliikenteestä johtuen. Kun uudet eteläiset kaupunginosat valmistuvat, Mechelininkadun ruuhkaisuus Porkkalankadusta etelään pahenee entisestään. Tilannetta ei ainakaan helpota Tallinnan-lauttojen autoliikenne, joka tuskin vähenee tulevaisuudessa. Olisikin järkevää tarkastella laivaliikenteen tulevaisuutta uudestaan kaupunginosien kehittämisen kannalta.

Helsingin PS-Nuorten mielestä kantakaupungin liikenteen sujuvuuden ja ilmanlaadun kannalta olisikin järkevää, että Tallinnan laivaliikenne siirrettäisiin pois kantakaupungista.

“Tämä olisi luonteva kehitysaskel, kun Vuosaareen on rakennettu uusi satama, josta on hyvät liikenneyhteydet Kehä III:lle ja siitä edelleen moottoriteille. Vastaavasti matkustajaliikenne olisi helppo järjestää jatkamalla metrolinjaa Vuosaaresta satamaan”, kertoo Helsingin PS-Nuorten puheenjohtaja Toni Ahva.

“Uutelan kanavan pohjoispäähän olisi mahdollista rakentaa väliasema palvelemaan Aurinkolahden alueen asukkaita sekä Uutelan ja golfkentän virkistyskäyttäjiä. Metron jatkaminen satamaan helpottaisi myös sataman ja alueen yritysten työpaikkaliikennettä, joka todennäköisesti vaihdottoman yhteyden myötä siirtyisi entistä enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi. Muutos takaisi erityisesti Raide-Jokerin valmistumisen myötä sujuvat ja nykyistä nopeammat yhteydet kaikkialta Helsingistä ja muualtakin pääkaupunkiseudulta Tallinnan-laivoille”, pohtii Helsingin PS-Nuorten sihteeri Nuutti Hyttinen.

“Vastaavasti Jätkäsaaren ruuhkat helpottuisivat ja Katajanokan ruuhkia voitaisiin helpottaa siirtämällä Ruotsin laivaliikenne Katajanokalta Jätkäsaareen. Tästä ei aiheutuisi Jätkäsaareen vastaavaa kuormitusta kuin nykyisestä Tallinnan-liikenteestä, sillä Ruotsin suuntaan laivoja kulkee selvästi harvemmin. Katajanokan terminaalialue vapautuisi asuin- ja työpaikkarakentamiseen, mikä mahdollistaisi Katajanokan kehittämisen nykyistäkin houkuttelevammaksi merelliseksi kaupunginosaksi ja lisääntynyt asukaspohja mahdollistaisi palvelutarjonnan laajentamisen. Tilanne olisi win-win kaikkien edellä mainittujen kaupunginosien kannalta”, visioi Helsingin PS-Nuorten toiminnanjohtaja Oskar Viding.

Lisätietoja:

Oskar Viding
toiminnanjohtaja
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret
0505670913
oskar@viding.fi

Toni Ahva
puheenjohtaja
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret
0504409647
toni@toniahva.fi

Nuutti Hyttinen
sihteeri
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret
0400246182
nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Julkaistu 10.3.2016 klo 6.00