Herttoniemeen on saatava tekonurmi

Herttoniemeläiset nuoret ovat vuonna 2015 tehneet Ruudin ydinryhmän kanssa aloitteen Helsingin kaupungille tekonurmen hankkimisesta alueelleen.

Aloite tehtiin, koska alueella on paljon aktiivista urheilutoimintaa ja lähimmät tekonurmet on Laajasalossa ja Myllypurossa.

’’Aktiiviselle seuratoiminnalle ja harrastamiselle edellytyksenä ovat nykyaikaiset harrastamiselle soveltuvat puitteet. Herttoniemenrannan nykyinen hiekkakenttä ei tällä hetkellä täytä alueen tarpeita, varsinkin kun puhutaan alueesta jossa jalkapallon harrastaminen kantautuu kauas historiaan’’, toteaa Helsingin Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsen Selma Mäkitalo.

Alueella on tällä hetkellä n. 26 000 asukasta ja väkiluku kasvaa kovalla vauhdilla. Kaavoituksessa alueelle on suunnitteilla uusia asuinalueita, jotka tuovat lisää asukkaita Herttoniemeen ja tällöin hyväkuntoiselle kentälle olisi käyttöä.

’’Asukasluvun kasvun kehitys, edellyttää liikuntapalveluiden kehittämistä ja lisäämistä Herttoniemen alueella. Liikunta ja mahdollisuus harrastaa, tukee lapsia ja nuoria kasvussa ja kehityksessä. Nykyinen hiekkakenttä, ei kannusta liikkumaan ja lisäksi se jo itsessään lisää loukkaantumisriskiä harrastaessa’’, sanoo Helsingin Perussuomalaisten Nuorten viestintävastaava Marika Poikolainen.

”Olemme mukana ajamassa tätä hanketta, koska tämä edistää alueen nuorten liikkumismahdollisuuksia ja antaa edellytykset turvalliselle harrastamiselle.
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret kannattavat aloitetta ja tulevat esittämään kyseistä aloitetta myös Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmälle’’ kertoo Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Oskar Viding.

Lisätietoja:

Oskar Viding
Puheenjohtaja
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret
oskar@viding.fi
050 5670913

Selma Mäkitalo
Hallituksen jäsen
Helsingin PS-Nuoret
Nuorisojaosto varajäsen
sempu.makitalo@gmail.com
0445678606

Marika Poikolainen
Hallituksen varajäsen
Helsingin PS-Nuorten viestintävastaava
poikolainenmarika@icloud.com
0400561856