Ammatillinen koulutus on turvattava koko maassa

 

Opetusministeri Jukka Gustafsson (sd) on aikeissa romuttaa hallituksen ajaman yhteiskuntatakuun jo ennen kuin se on kunnolla edes päässyt alkuun. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jolla pyritään kohdentamaan ammatillisen peruskoulutuksen tarjontaa alueellisten ja alakohtaisten tarpeiden mukaisesti. Hanke ei kuitenkaan ole aidosti ottamassa alueellisia erityistarpeita huomioon.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä on tarpeellista lisätä koulutuspaikkoja Etelä-Suomessa, koska liian moni nuori on jäänyt viime vuosina tyhjän päälle. Tätä ei saa kuitenkaan tehdä Pohjois- ja Itä-Suomen nuorten kustannuksella. Kohtuuttoman suuret leikkaukset asettavat myös koulutuksen tarjoajat ongelmalliseen tilanteeseen.

Ikäluokkien pienentyessä koulutuspaikkaleikkaukset ovat perusteltuja, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriön esitykset ovat monen maakunnan osalta suuruudeltaan kestämättömiä. Jos keskitytään liikaa oletettavaan ikäluokkakehitykseen, päätösten myötä ne alkavatkin toteuttaa itse itseään. Aloituspaikkoja täytyy leikata myös aloilta, joilla työllistymismahdollisuudet ovat alueellisesti heikot.

Tämä päätös on selkeä jatkumo maaseudun ja pohjoisen autioittamiseen tähtäävälle päätösten sarjalle; kuntauudistus, varuskuntien lakkauttamiset, polttoaineveron nosto, opiskelupaikkojen siirtäminen etelään ja kilometrikorvausten leikkaaminen. Liekö mikään muu hallitus pystynyt samaan vajaassa kahdessa vuodessa?

Perussuomalaisten Nuorten mielestä on sokeaa katsoa pelkästään ikäluokallista kehitystä, koska maakunnat eroavat monilla tavoilla toisistaan. Ikäluokallisen kehityksen ohella tulisi huomioida muun muassa maakuntien pinta-ala sekä tarve erilaisiin koulutusohjelmiin. On tärkeää katsoa myös tulevaisuuden työllisyysnäkymiä ja kehittää koulutusohjelmia vastaamaan paremmin yritysten tarpeita. Esimerkiksi Lapissa on tulevaisuudessa yhä enemmän tarvetta työntekijöille matkailun ja kaivosteollisuuden aloilla. Aloituspaikat ovat täynnä ja työllisyysnäkymät hyvät.

Jos esitys toteutuu, useat nuoret jäävät ilman koulutusta tai joutuvat muuttamaan satojen kilometrien päähän opiskelupaikkansa perässä. Tämä ei sovi hallituksen ajaman nuorten yhteiskuntatakuun henkeen. Kouluttautuminen ei saa muuttua mahdottomaksi yhdellekään suomalaiselle nuorelle. Ministeri Gustafsson näyttää unohtaneen, että kouluttautuminen tai työssäolo on parasta, ja yhteiskunnalle edullisinta syrjäytymisen ehkäisyä.