Ampuma-aselakia on muutettava vähemmän byrokraattiseksi

Perussuomalaiset Nuoret haluaa muuttaa ampuma-aselakia vähemmän byrokraattiseen suuntaan. Haluamme varmistaa ampumaharrastuksen, reserviläistoiminnan ja metsästyksen jatkumisen parhaiten soveltuvilla menetelmillä. Euroopan unionin suunnittelemia puoliautomaattiaseiden kieltoja ei tule missään olosuhteissa ottaa käyttöön Suomessa.

Ampuma-aselakia tulee muuttaa siten, että aseiden soveltuvuus- ja tarveharkinnasta luovutaan ja aseiden tarkastelun sijasta tarkastellaan ainoastaan hakijan taustaa. On viranomaisten resurssien tuhlaamista määritellä aseen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, sillä harrastaja voi tehdä tämän itse.

Aseiden vaarallisuus ei lisäänny siitä, jos sen käyttäminen esimerkiksi kilpailutoiminnassa on haastavampaa. Toimiva ja joustava aselainsäädäntö mahdollistaa satojentuhansien suomalaisten harrastustoiminnan ilman viranomaisten jatkuvasti vähenevien resurssien tuhlaamista.

Suomen tulee tarkastella mahdollisuutta suojeluasekäytännön palauttamisesta lainsäädäntöön. Oikeus turvallisuuteen on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten perustavaa laatua olevia periaatteita. Poliisin toimintakyky haja-asutusalueilla on jo nyt puutteellista ja ihmisten turvallisuus on vaarantunut. Virossa käytössä oleva suojeluasemalli on parantanut oleellisesti kansalaisten turvallisuutta.