Avioliittoon siunaaminen yhteisöille ja yhtäläiset oikeudet pareille

avioliitto

25.11.2014

Arvolatautunut käsite ”avioliitto” jakaa kansakuntaa rajusti kahtia. Lakivaliokunta on molemmissa käsittelyissään hylännyt kansalaisaloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista. Perussuomalaiset Nuoret ei kannata esitettyä kansalaisaloitetta, vaan esittää ratkaisuksi kaikki osapuolet huomioon ottavaa parisuhdelain uudistusta.

Perussuomalaisten Nuorten esityksessä kaikilla pareilla olisi lain edessä yhtäläiset oikeudet, mutta avioliittoon siunaamisesta päättää uskonnollinen yhteisö.

 Avioliitto pysyy miehen ja naisen välisenä instituutiona. Annetaan avioliittoon siunaaminen uskonnollisille yhteisöille ja maallisen valtion edessä yhtälaiset oikeudet kaikille pareille, linjaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Kiistan ytimessä olevaa avioliitto-termiä ei käytettäisi lainkaan valtion rekisterissä, kun kaikista virallistetuista parisuhteista käytettäisiin yksinkertaisesti kirjausta ”rekisteröity parisuhde”. Uskonnollisten yhteisöjen tehtävänä on antaa parisuhteille yhteisön vakaumuksen mukainen merkitys erilaisten seremonioiden kautta.

 Nykyisessä parisuhdelaissa homoparien lapset ovat heikommassa asemassa kuin heteroparien lapset. Se ei ole nimenomaan näissä perheissä elävien lasten etujen mukaista. Tilanteen korjaaminen ei ole perinteisiltä ydinperheiltä pois, toteaa 1. varapuheenjohtaja Samuli Voutila.