Demokrati på riktigt!

Jessica

Demokrati på riktigt
Pressmeddelande / Publicerad 13.9.2015 kl. 22:30

Finsk Ungdom är mycket positiva till att Sverigedemokraterna har lyckats lyfta invandringsfrågan i den svenska politiska debatten och att de har fått starkt stöd för sina budskap. Dock är Finsk Ungdom bekymrade över Sverigedemokraternas partilednings agerande gentemot det egna ungdomsförbundet. Sverigedemokratisk Ungdom valde nyligen ny ordförande, Jessica Ohlson, som då efterträdde den tidigare ordföranden Gustav Kasselstrand som  meddelat att han inte ämnade ställa upp för omval efter att han blivit utesluten ur moderpartiet efter en infekterad maktkonflikt. Den nyvalda ordföranden, Jessica Ohlson, behagade inte heller hon Sverigedemokraternas partiledning och de har nu annonserat att de kommer att klippa banden med ungdomsförbundet och istället bilda ett nytt ungdomsförbund. Sverigedemokraternas partiledning kapade till och med ungdomsförbundets hemsida för att sprida ett pressmeddelande om avknoppandet.

Sverigedemokraterna har tidigare kritiserat de andra partierna eftersom de agerat odemokratiskt och utestängt SD från reell politisk makt trots sitt starka väljarstöd. Det som händer nu är att Sverigedemokraterna agerar på precis samma sätt själva: den demokratiska processen inom rörelsen respekteras inte och de demokratiskt valda representanterna utestängs från sin rättmätiga makt.

Sannfinländarna och Sverigedemokraterna är de enda partier i sina respektive länder som står upp för en ansvarsfull invandringspolitik. Det är viktigt att gemensamt kunna fundera hur samarbete i invandringsfrågan skulle kunna ske på nordisk nivå, men signalerna om att demokratiska spelregler inte respekteras inom Sverigedemokraterna är bekymrandesäger ordföranden för Finsk Ungdom Sebastian Tynkkynen.

Ungdomsförbund har en viktig uppgift att agera som intern opposition inom rörelsen när moderpartiet bryter ny mark. En mångfald av åsikter behövs inom en rörelse för att rörelsen ska kunna utvecklas framåt, det måste vara högt i tak.

Sverigedemokraterna kan rätta till sitt misstag genom att föra dialog med nyvalda ordföranden Jessica Ohlson, som hela tiden varit tydlig med att hon vill samarbeta med moderpartiet, säger Finsk Ungdoms vice ordförande Aleksi Hernesniemi.

För mer information:

Sebastian Tynkkynen
Ordförande
Finsk Ungdom
+358400988960

sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Aleksi Hernesniemi
Vice ordförande
Finsk Ungdom
+358505491642

aleksi.hernesniemi@ps-nuoret.fi