Ei perustuslakiraatoa eduskuntaan!

Valtaosa suomalaisista vastustaa EU:n perustuslakia, mutta hallitus aikoo silti hyväksyttää sen Suomen kansaa edustavassa Suomen Eduskunnassa. Näin siitäkin huolimatta, että laki ei tule sellaisenaan voimaan.

Jos eduskunta hyväksyy Perussuomalaisten Nuorten mielestä jo sinänsä kelvottoman perustuslain, vahvistaa Suomen eduskunta toimillaan EU:n luonnetta järjestönä, jossa omaa etuaan voi ajaa vain mielistelemällä. Sellainen ei ole tervettä, eikä lopulta kenenkään etu. Samalla Suomi heikentäisi neuvotteluasemiaan, jos ja kun uudesta ehdotuksesta perustuslaiksi alettaisiin neuvotella.

EU:n kannattajien tulkinta on, että suomalaiset vastustavat unionia vain typerien direktiivien takia. Vähemmälle huomiolle on jätetty olennainen kysymys, miksi typeriä direktiivejä on olemassa. Perussuomalaisten Nuorten mielestä vastaus on se, että asioistamme päättävät väärät ihmiset väärässä paikassa. Mielestämme suomalaiset olisivat oikeita ihmisiä päättämään suomalaisia koskettavista asioista.

Jos eduskunta hyväksyy EU:n perustuslain, hyväksyy se lopullisesti EU:n ensisijaisuuden kansallisvaltioon nähden. Samalla se hyväksyy direktiivitehtailun voimistumisen entisestään. EU:n perustuslakia ei tarvitse osata ulkoa, voidakseen ymmärtää sen keskeisen sisällön. Se on: EU:n päätösvalta kasvaa nykyisestä, ja mahdollisuus jäljelle jäävänkin kansallisen päätösvallan luovuttamiseen olennaisesti helpottuu.