attachment-image

Hoitajamitoitus ei ratkaise vanhustenhoidon ongelmia

Julkisuudessa on viime viikot käyty kiivasta keskustelua vanhustenhoidon ongelmista sen seurauksena, että Esperi Caren vakavat laiminlyönnit tulivat julki. Ratkaisuksi vanhustenhoidon ongelmiin on esitetty hoitajakiintiön nostamista 0,7 hoitajaan hoidettavaa kohden ja sen asettamista sitovaksi. Perussuomalaisten Nuorten mielestä hoitajakiintiö ei ole mikään ratkaisu, vaan pelkkä poliittinen silmänkääntötemppu, joka voi johtaa uusiin ongelmiin.

Kiinteä hoitajamitoitus ei kykene vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen vanhustenhoidossa eikä hoitolaitosten erilaisiin oloihin. Se ei myöskään kannusta tehostamaan toimintaa eikä suoraan parantamaan vanhusten hoitoa ja oloja.

”Vanhustenhoidon sitominen hoitajien määrään ei ole tarkoituksenmukaista. Se antaa kuvan, että hoidon laatu nousee automaattisesti, jos hoitajia on enemmän. Se ei ole missään nimessä totuus, sillä hoitajien aika voi kulua edelleen muuhun kuin hoivatyöhön”, kommentoi Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä hoitajakiintiön sijaan vanhustenhoitoon on luotava laatukriteerit ja vahingonkorvausvastuu niiden rikkomisesta. Viranomaisten on valvottava vanhustenhoidon kunnollista toteutumista ja hoivakotien oloja tarkastuskäynneillä. Suurimmista rikkeistä toimija on asetettava liiketoimintakieltoon.

”Hoitajakiintiön sijaan lakiin tulee kirjata olennaiset vaatimukset tekijöistä, jotka vaikuttavat vanhusten hyvinvointiin. Näitä ovat muun muassa se, että vanhus pestään, hän saa ulkoilla ja että hänen lakanansa vaihdetaan riittävän usein. Näitä pitää seurata, ei hoitajien määrää”, linjaa Perussuomalaisten Nuorten toinen varapuheenjohtaja Auri Siika-aho.

Maamme vanhukset ansaitsevat asiallisen hoidon ja turvan. Hoitajien määrä ei ratkaise sitä, vaan ainoastaan laatuvaatimukset ja niiden asianmukainen viranomaisvalvonta.

Lisätietoja:

Asseri Kinnunen, puheenjohtaja
0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi

Auri Siika-aho, varapuheenjohtaja
aurisiikaaho@ps-nuoret.fi