attachment-image

Kannanotto: Jos 46 vuotta politiikassa ollut Väyrynen ei osaa muotoilla kansalaisaloitetta oikein, kuka kansalainen osaa?

Perussuomalaisten Nuorten kannanotto

Perussuomalaiset Nuoret on pettynyt, ettei euroeroaloite etene eduskunnan täysistunnon äänestykseen. Perustuslakivaliokunnan asiantuntijat ovat löytäneet aloitteesta lukuisia virheitä, joiden perusteella valiokunta jättää äänestykseen tarvittavan mietinnön antamatta. Perussuomalaiset Nuoret ei voi hyväksyä, että kallisarvoinen suora demokratia on muutamasta asiantuntijasta kiinni ja vaatii, että kansalaisaloitelakiin on lisättävä eduskuntaa sitova velvollisuus tuoda jokainen läpimennyt aloite täysistuntoon äänestettäväksi.

Fixit-aloitetta laatiessa opittiin Väyrysen virheistä. Jos Fixit kerää 50 000 allekirjoitusta, sitä ei pysty hautaamaan perustuslakivaliokuntaan. Fixitissä esitetään selkeästi, millainen laki kansanäänestyksen toteuttamiseksi on säädettävä, mitkä ovat äänestyskysymykset ja milloin kansanäänestys on järjestettävä. Nämä kaikki puuttuivat Väyrysen euroeroaloitteesta. Siitä huolimatta Väyrysenkin kansalaisaloite olisi tullut käsitellä, sillä kansalaisilta ei tule odottaa virkamiestasoista osaamista poliittisen tahdon ilmaisemiseksi, vaatii Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Kansalaisaloitejärjestelmän keskeinen tarkoitus on pakottaa kansanedustajat ottamaan julkisesti kantaa kansalaisten esittämiin vaatimuksiin ja estää piiloutumisen valiokuntien ja virkamiesten taakse. Jotta euroeroaloitteesta ei synny ennakkotapausta, johon vetoamalla yhä uusia aloitteita voidaan haudata valiokuntiin, eduskunnan äänestystä vaativan lakimuutoksen valmistelu on aloitettava välittömästi. Lisäksi on varmistettava, ettei yksikään aloite kaadu pelkkiin teknisiin virheisiin.

Vaikuttaminen yhteiskunnassa ei saa olla kiinni kansalaisen lakiteknisestä osaamisesta. Aloitteiden hylkääminen tai hautaaminen ilman käsittelyä pelkkien teknisten virheiden vuoksi on vastoin demokratian periaatteita ja lain henkeä. Kansalaisaloitteisiin tulee lisätä mahdollisuus muokata teknisiä yksityiskohtia eduskunnassa siten, etteivät pienet muotoseikat anna asiantuntijoille niuhottamisen aihetta, vaatii Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Tiina Ahva.

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
P. 0400 988960

Tiina Ahva
Varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
P. 050 434 6920

Julkaistu 25.11.2016