Kannanotto: #Kielivapaus-aloitteella ovet auki kaikkeen maailmaan!


#Kielivapaus-aloitteella ovet auki kaikkeen maailmaan!

Perussuomalaisten Nuorten kannanotto
Julkaisuvapaa

Perussuomalaiset Nuoret lähtee tukemaan tänään avautunutta #kielivapaus-kansalaisaloitetta monikielisen Suomen puolesta. Järjestön mielestä Suomi ei voi juuttua menneeseen, vaan kansainvälisyys on nostettava uudelle tasolle, mikä lähtee koulutuksesta.

Me emme halua vain puhua kansainvälisemmän Suomen puolesta, vaan olla rakentamassa sitä käytännössä. Monipuolisempi kieltenopetus on tässä avaintekijä. Sosiaalisen median vallankumouksen ansiosta nuorilla syntyy ilman suurempia ponnisteluja ystävyyssuhteita eri kulttuuripiireihin ympäri maailman – kunhan osataan samaa kieltä. Näiden verkostojen tarpeellisuutta on aliarvioitu, vaikka ne hyödyttävät nyt ja tulevaisuudessa niin bisnestä, kulttuurielämää kuin esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämistä koko maailmassa, toteaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

PS-Nuorten mukaan kielten osaaminen edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä, jota tässä maailmassa tarvittaisiin enemmän toisten ymmärtämiseksi. Pohjoismaisen kontekstin lisäksi kansainväliset yhteydet ja yhteistyö pitää ymmärtää paljon laajemmin, sillä Suomi ei tule pärjäämään yksin – ei edes Pohjolaan nojaten. Samalla kun kehitetään ruotsinkielisiä palveluita ja opiskelijoiden into ruotsin kieltä kohtaan kasvaa valinnanvapauden myötä, vapautetaan Pohjolan ulkopuolelle suuntautuvien kansalaisten resurssit hankkia työkaluja kansainväliseen uraansa.

Uudella kansalaisaloitteella on vahva kansan mandaatti. Åbo Akademin tutkimuksen mukaan jo 74%* suomalaisista kannattaa vapaata kielivalintaa. Vain antaessamme kansalaisillemme kieltenopetuksessa mahdollisuuden keskittyä niihin kieliin, joista kukin on kiinnostunut, annamme riittävät eväät Suomen menestymiseen kansainvälisesti, toteaa varapuheenjohtaja Aleksi Hernesniemi.

Allekirjoita kansalaisaloite täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1939

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988 960

Aleksi Hernesniemi
Varapuheenjohtaja
p. 050 5491642

*Lähde: http://web.abo.fi/pressmaterial/sprakundersokning_Finska.pdf