Kannanotto: Kotiopetusta ei saa unohtaa!

Perussuomalaiset Nuoret esittää uudelle eduskunnalle, että se ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin kotiopetuksen tilan parantamiseksi.

Yksilöllinen opetus, perheen yhdessäolo, sairaus tai koulukiusaaminen ovat eräitä syitä kotiopetuksen valintaan. Oikeus maksuttomiin oppikirjoihin, kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon ja muihin oppilashuollollisiin palveluihin ovat koulun oppilaalle kuuluvia etuisuuksia, mutta eivät koske kotiopetuksessa olevia oppilaita. Kotiopetuksen valinneet perheet joutuvat maksamaan kuitenkin kunnallisveroa entiseen tapaan, vaikka lapsi ei osallistuisi kunnan järjestämään perusopetukseen. Käytännössä kotiopetuksen valitsevia rangaistaan tuplamaksulla: ensin maksetaan muiden koulutus ja sen päälle vielä oman lapsen koulutus. Tämä ei kohtele perheitä oikeudenmukaisesti.

Kotiopetuksessa olevat lapset ja nuoret on saatettava tasavertaiseen asemaan muiden perusopetukseen osallistuvien oppilaiden kanssa. Julkisen vallan ei tule taloudellisella painostuksella ohjata lapsia kunnalliseen perusopetukseen taikka kotiopetukseen. Se valinta kuuluu perheelle, jyrähtää Perussuomalaisten Nuorten 1. varapuheenjohtaja Aleksi Hernesniemi.

Perussuomalaiset Nuoret huomauttaa, että perheillä on oltava sananvaltaa lasten ja nuorten koulutuksesta. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu. Perussuomalaiset Nuoret toivookin, että kunnat tiedottavat yhä avoimemmin kotiopetuksen mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Aleksi Hernesniemi
Perussuomalaisten Nuorten 1. varapuheenjohtaja
p. 050 549 1642
aleksi.hernesniemi@ps-nuoret.fi

Julkaistu 4.5.2015 klo 10:09