attachment-image

Kannanotto: Laista poistettava pykälät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta

Laista poistettava pykälät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta
Perussuomalaisten Nuorten kannanotto
Julkaisuvapaa

Perussuomalaiset Nuoret esittää kiihottamista kansanryhmää vastaan (Rikoslaki 11, 10§) sekä uskonrauhan rikkomista (Rikoslaki 17, 10§) koskevia pykäliä poistettavaksi rikoslaista. Kyseiset pykälät ovat tunnusmerkistöltään monitulkintaisia, vaikka lainsäädäntöä sitoo tarkkarajaisuusvaatimus. Tämä mahdollistaa sen, että vakavista ongelmista ei voi puhua niiden oikeilla nimillä oikeudellisten seuraamusten pelossa. Perussuomalaiset Nuoret pitää tilannetta kohtuuttomana ja peräänkuuluttaa lain korjaamista.

Hitler vainosi ja murhasi vähemmistöjä. Samaa tapahtuu profeetta Muhammadin seuraajien parissa, mutta toisin kuin Hitler, Muhammad ei ole Suomessa vapaasti arvostelun kohteena uskonrauhapykälän vuoksi. Barbarismi on päässyt valloilleen historiassa eri muodoissaan. Ristiretkien ja keskitysleirien jälkeen on Euroopassa jälleen helvetti irti – nyt vuorossa ovat islamistit, jotka teurastavat paikasta ja ihmisten taustoista riippumatta. Lain korjaamisella haluamme tehdä länsimaisten arvojen puolustamisesta mahdollista ilman, että heti uhataan sakoilla ja vankilalla, toteaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Perussuomalaiset Nuoret puolustaa jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia ja pitää siksi tärkeänä, että myös uskonnon oikeutuksella tehdyistä hirmutöistä puhutaan ääneen. Mikään uskonto tai aate ei voi olla lailla suojattu kritiikiltä. Vaikenemalla suljetaan samalla silmät ihmisoikeusloukkauksilta.

Ei ole missään suhteessa perusteltua, että uskonnollinen ryhmä voi määritellä asiat, joista ei saa puhua – rangaistuksen uhalla. On ihmisten perustuslaillisen yhdenvertaisuuden kannalta ristiriitaista, että toisten uskomukset nauttivat suurempaa suojaa kuin toisten. Valtio ei voi kohdella eri uskontoja tai ideologioita eri kriteerein. Kiihotus- ja uskonrauhapykäliä voidaan niiden tulkinnanvaraisuudesta johtuen käyttää poliittisten ajojahtien toteuttamiseen, kun kriittisiä mielipiteitä halutaan vaientaa. Jos yhteiskunnallisista ongelmista puhuminen on rikollista, sananvapaus menettää merkityksensä. On olemassa painavat perusteet lain uudistamiselle, huomauttaa Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Aleksi Hernesniemi.

Perussuomalaiset Nuoret haluaa säilyttää rikoslaissa pykälän törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (Rikoslaki 11, 10 a §), joka puuttuu esimerkiksi kansanryhmän uhkaamiseen väkivallalla tai joukkotuhonnalla. Liitteenä löytyy järjestön ehdotus pykälän uudelleenmuotoilusta, joka tarvitaan, kun kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva pykälä kumotaan lailla.

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
P. 0400 988960

Aleksi Hernesniemi
Varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
P. 050 5491642

Julkaistu 21.7.2016

LIITE 1.

Perussuomalaisten Nuorten ehdotus rikoslain 11. luvun 10 a §:ksi törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan:

10 a §

Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa kehotetaan tai houkutellaan rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella

1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta

on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.