Kannanotto: Tyttö ja poika ovat Suomessa tasa-arvoisia, paitsi lain edessä!

#tyttö_poika -sukupuolikampanjan päätöspäivä:
Tyttö ja poika ovat Suomessa tasa-arvoisia, paitsi lain edessä!
Perussuomalaisten Nuorten kannanotto
Julkaisuvapaa

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Suomeen samoja pelisääntöjä kaikille sukupuolesta riippumatta. Järjestö haluaa nostaa keskusteluun sukupuolikampanjan viimeisenä päivänä ongelmakohtia, jotka tällä hetkellä ohitetaan yleensä vain olankohautuksella. Räikeimpiä näistä ovat nykymuotoinen asepalvelus ja täysin perusteettomat sukupuolikiintiöt esimerkiksi luottamustehtävissä.

– Sukupuoli ei anna erityisoikeuksia olla palvelematta maatamme. Emmekö me kaikki ole Suomen kansalaisia sukupuolesta riippumatta ja eikö meillä silloin tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet? Jos mies ja nainen päättävät, etteivät suorita asevelvollisuutta, vain mies passitetaan vankilaan. Miksi?, kysyy Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Daniel Kaartinen.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa pohjoismaista sukupuolten välistä tasa-arvoa – jokaiselle miehelle ja naiselle tulee tarjota mielekäs ja yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä. Kukin, sukupuoleen katsomatta, voidaan sijoittaa sellaiseen koulutukseen ja tehtäviin, joihin omat, yksilölliset kyvyt riittävät. Kansalaispalvelus kaikille, sukupuoleen katsomatta!

– Sukupuolikiintiöinnistä on Suomessa pitkät perinteet esimerkiksi kunnallisissa luottamustehtävissä, eivätkä juuri muut kuin PS-Nuoret tunnu kyseenalaistavan tätä. Toisella kädellä sukupuolineutraaliutta vaativat ihmiset ovat toisella kädellä vaatimassa sukupuolikiintiöiden laajentamista niin, että pörssiyhtiöiden hallituksissakin olisi sukupuolikiintiöt, toteaa puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Suomesta tulee tasa-arvoinen, kun molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi tehtävästä riippumatta. Sukupuolikiintiöillä sitä ei saavuteta.  

Perussuomalaisten Nuorten #tyttö_poika -kampanja sukupuolten ympärillä päättyy tänään, mutta poikkeuksellisen vilkas keskustelu jatkukoon!

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988960

Daniel Kaartinen
Varapuheenjohtaja
p. 0400 566380