attachment-image

Kansainvälisen adoption tukeminen lopetettava

Vuoden 2019 alussa Kela korotti ulkomaalaisia lapsia adoptoiville vanhemmille maksettavaa adoptiotukea. Tukea ei makseta Suomesta adoptoitavista lapsista. Adoptiovanhempien luokse vuoden alusta tai sen jälkeen sijoitetuista lapsista Kelan maksama adoptiotuki suurenee ja tuen määrä riippuu lapsen kotimaasta seuraavasti: Taiwan 9 000 e, Thaimaa 5 000 e ja muut maat 7 000 e.

Perussuomalaisten nuorten mielestä kansainvälisestä adoptiosta maksettava tuki ja varsinkin sen korottaminen antaa väärän viestin tilanteessa, jossa valtion taloudella menee heikosti ja useista, vielä tärkeämmistä asioista ollaan leikattu viime vuosina. Järjestö linjaa, että ulkomailta adoptoitavista lapsista ei tulisi maksaa vanhemmille erillistä tukea etenkään nykyisessä taloustilanteessa.

“Yhteiskunnan tulisi ensisijaisesti tukea suomalaisten lastenhankintaa ja perheiden perustamista. Kansainvälisen adoption tukemisen sijaan valtio voisi tukea pariskuntien hedelmöityshoitoja nykyistä enemmän. Järjestö myös kannustaa nuoria aikuisia hankkiutumaan nykyistä aikaisemmin hedelmällisyystutkimuksiin, jotta perhesuunnittelussa ei myöhemmin ilmene ikäviä yllätyksiä, eikä biologisten lasten hankkiminen jää hedelmällisyydestä kiinni”, ideoi PS-Nuorten toinen varapuheenjohtaja Auri Siika-aho.

Järjestö katsoo, että Suomen kansan säilyttäminen on itseisarvo ja että yhteiskunnan tulisi kaikin keinoin tukea tätä tavoitetta. Kansainvälisen adoption tukeminen taas sotii tätä tavoitetta vastaan. PS-Nuoret ei koe tarpeelliseksi kieltää kansainvälistä adoptiota, mutta ei myöskään soisi, että siihen kannustetaan.

“Kansainvälistä adoptiota perustellaan yleensä sillä, että suomalaisten on autettava maailman hätää kärsiviä. Suomella tai suomalaisilla ei kuitenkaan ole mitään valkoisen miehen taakkaa kannettavanaan, eikä meidän ole viisasta käyttää omia resurssejamme antaaksemme muutamalle onnekkaalle ulkomaalaiselle käytännössä lottovoiton. Suomi ja suomalaiset eivät ole mitenkään vastuussa muista kuin itsestään kansakuntana”, linjaa PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Lisätietoja:

Asseri Kinnunen, puheenjohtaja
0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi

Auri Siika-aho, varapuheenjohtaja
aurisiikaaho@gmail.com