Kansalaispalvelus Suomeen vuoteen 2020 mennessä

Perussuomalaiset Nuoret vaatii Suomeen kansalaispalveluksen käyttöönottoa vuoteen 2020 mennessä. Kannatamme pohjoismaista sukupuolten välistä tasa-arvoa – jokaiselle miehelle ja naiselle tulee tarjota mielekäs ja yhteiskuntaa hyödyttävä palvelustehtävä. Perussuomalaisten Nuorten mielestä nykymuotoinen vain miehiä koskeva asevelvollisuus on tosiasiassa valikoiva.

Kansalaispalveluksessa jokainen ikäluokka suorittaa aseellisen tai aseettoman palveluksen. ”Kansalaispalvelus ja yleinen asevelvollisuus eivät ole toistensa vastakohtia, vaan kansalaispalvelusmalli turvaa yleisen asevelvollisuuden tulevaisuuden”, linjaa puheenjohtaja Simon Elo.

Miesten ja naisten keskimääräiset fyysiset erot eivät ole mielekäs perustelu kansalaispalvelusta vastaan. Kukin, sukupuoleen katsomatta, voidaan sijoittaa sellaiseen koulutukseen ja sellaisiin tehtäviin, joihin omat, yksilölliset kyvyt riittävät. Sodanaikana esimerkiksi Lotta-järjestöjen tekemä arvokas työ oli aseetonta maanpuolustusta. Täyttä vapautusta kansalaispalvelusta ei tule saada uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein.

”Perustuslain mukaan isänmaan puolustaminen on jokaisen suomalaisen tehtävä. Aseeton palvelus on suunniteltava vastaamaan kriisitilanteiden vaatimuksia”, toteaa Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Samuli Voutila.

Perussuomalaiset Nuoret haastaa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ajamaan kansalaispalvelusta seuraavan hallituskauden tavoitteisiin.