attachment-image

Kohti kansallista ympäristöpolitiikkaa

Jokaiselle tällä aikakaudella elävälle on tullut tutuksi planeettamme haastava tilanne: ilmasto lämpenee, muovi ja ympäristömyrkyt kertyvät meriin ja maalle sekä kokonaisia ekosysteemejä tuhoutuu. Ihmiskunnan on välttämätöntä reagoida näihin haasteisiin. Kuitenkin julkisessa keskustelussa toimenpiteet ympäristöongelmien suhteen on usein sidottu kansallisesti haitalliseen politiikkaan. Ympäristöä on mahdollista suojella hirttäytymättä kansakunnan aseman kannalta tuhoisaan politiikkaan.

“Kun tuotanto on kotimaisissa käsissä, meidän on mahdollista valvoa suoraan kansallisella tasolla sen eettisyyttä, vastuullisuutta ja laatua”, muistuttaa PS-Nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

Perussuomalaisten Nuorten vaihtoehto painottaa kotimaisen tuotannon ja kotimaisten raaka-aineiden suosimista. Mitä vähemmän esimerkiksi ruokaa ja kaivannaisaineita joudutaan siirtelemään mantereelta toiselle, sitä vähemmän kuljetuksista aiheutuvia ilmasto- ja hiukkaspäästöjä syntyy. Järjestömme näkee, että paikallisella tuotannolla on myös muita positiivisia vaikutuksia. Elinkeinorakenne monipuolistuu ja sen alttius suhdannevaihteluille vähenee, kun töitä löytyy palvelujen lisäksi myös maataloudesta, teollisuudesta ja raaka-ainetuotannosta.

“Mahdollisen kriisin hetkellä yhteiskunta ei lamaannu, kun välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa ja energiantuotannon polttoaineita on saatavissa kotimaasta”, pohtii PS-Nuorten hallituksen jäsen Henri Hautamäki.

Konkreettisina keinoina näiden toimien toteutukseen Perussuomalaiset Nuoret ehdottaa hiilitullia tietyille ulkomaisille tuotteille sekä kotimaisten tuotteiden ja etenkin lähiruuan asettamista etusijalle varsinkin julkisissa hankinnoissa. Paikallista tuotantoa on myös pystyttävä tarpeen vaatiessa tukemaan silloin, kun ulkomaiset toimijat yrittävät hintoja polkemalla tai muilla keinoin ajaa kotimaiset tuottajamme ahdinkoon.

Lisätietoja:

Asseri Kinnunen, puheenjohtaja
0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi

Henri Hautamäki, hallituksen jäsen
henri.j.hautamaki@outlook.com