Kohti omavaraista Suomea – loppu tuontienergian aikakaudelle

finland-84001_1920

Perussuomalaiset Nuoret haluaa edistää kotimaista energiantuotantoa. Turpeen tuotantoa, aurinkosähköä, vesivoimaa, tuulivoimaa ja puusta saatavaa energiaa on hyödynnettävä koko Suomen alueella hajautetusti. Järjestö vaatii välittömiä toimia energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Kauppataseemme vaje pienenee välittömästi, kun energiaomavaraisuutta kasvatetaan.

Voimalaitosten hajauttaminen on paitsi turvallisuuspoliittisesti järkevä ratkaisu, myös keskeinen osa aluepolitiikkaa. Perussuomalaisten Nuorten lähtökohtana on, että koko Suomi pidetään asuttuna. Hajautettu energiantuotantomalli tuo kymmeniä tuhansia työpaikkoja Suomeen. Logistinen ketju synnyttää vielä lisää liitännäistyöpaikkoja alan yhteyteen.

Suurissa kaupungeissa jätteiden poltto on tehokkain tapa hävittää yhdyskuntajätettä turvallisesti ja ekologisesti. Kannatamme kaatopaikkojen korvaamista polttolaitoksilla, aina kun se on ympäristön ja talouden kannalta parempi vaihtoehto. Nykyaikaisella polttotekniikalla haitalliset päästöt saadaan hyvin kuriin ja kokonaishaitta on pienempi kuin muissa vaihtoehdoissa. Kierrätys on kallista ja ekologisesti raskaampi vaihtoehto kuin polttaminen.

Vesivoiman hyödyntäminen on edelleen tarpeellista. Koskiensuojelulaki tulee uudistaa mahdollisten uusien voimalaitosten vuoksi. Tarpeen vaatiessa tulee rakentaa uusia tekoaltaita huomioiden ympäristöä, kalakantoja ja erityisesti alueiden asukkaita.

Perussuomalaiset Nuoret tukee tuulivoimaa sellaisille alueille, joissa se on tarpeeksi kaukana asutuksesta ja siihen ei käytetä valtion rahaa. Tuulivoimaa voidaan lisätä nykyisestä tasosta merkittävästi, mutta sitä ei voida tehdä nykyisellä syöttötariffijärjestelmällä.

Turve on tehokas kotimainen polttoaine. Kannatamme turvetuotannon kasvattamista nykyisestä tasosta. Turvetuotannossa on tarkkailtava veden puhtautta ja tarpeellisella valvonnalla ja teknisillä valmiuksilla ehkäistävä ympäristöhaittoja. Turvetuotannolla on mahdollista saada aikaan merkittäviä työllistäviä vaikutuksia maakuntien talouteen.

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988960
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Ville Kartaslammi
2. Varapuheenjohtaja
p. 0443365885
ville.kartaslammi@ps-nuoret.fi