Nykymuotoinen kehitysapu nollaan

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että nykymuotoinen valtiojohtoinen kehitysapu lopetetaan. Nykyisellään kehitysapu ylläpitää korruptiota ja tehotonta byrokratiaa eikä lisää yksityistä taloudellista toimeliaisuutta tai peruskansalaisten hyvinvointia. Valtaeliitin tukeminen vie kohdemaan kansalaisten päätöksentekovaltaa ja murentaa demokratiakehitystä, jota kehitysavun väitetään tukevan.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä ratkaisu on peruskansalaisten keskinäisessä rajat ylittävässä yhteistyössä. Mikrolainat, suorat sijoitukset ja kummilapsitoiminta ovat esimerkkejä toimivista yksilöiden vaikutusmahdollisuuksista, joissa yhteistyökumppanit tietävät, mihin tuki menee. Tuloksellinen ja kestävä kehitysyhteistyö on kehitysmaan peruskansalaisen turva.

”Korostan vapaaehtoista ja omaehtoista auttamisenhalua. Itse mikrolainoitan ihmisiä Kiva-palvelun kautta ja minulla on kenialainen kummilapsi,” Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo toteaa.

Peruskansalaisen taloudellisen aseman vahvistaminen luo edellytykset todelliselle kansanvallalle ja pohjan terveelle talouskasvulle. Tämä uudenlainen yhteistyö antaa sillanpääaseman suomalaisille pk-yrityksille kasvaville markkinoille. Nykymuotoisen kehitysavun lopettaminen säästää
vuositasolla Suomen valtiolta noin miljardi euroa.

Perussuomalaisten Nuorten kevätkokous järjestettiin Helsingissä 12.-13.3, missä pidettiin talouspoliittinen seminaari ja paneeli. Puhujina olivat KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera (ps), tilastotieteilijä Osmo Soininvaara (vihr) ja SAK:n EU-asiantuntija Reijo Paananen (sd).