Opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Emme hyväksy heikoimmilta leikkaamista!

Valtakunnalliset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vastustavat hallituksen esitystä alle 25 – vuotiaiden toimeentulotuen perusosan leikkauksesta. Leikkaus koskisi nuorta, joka keskeyttää opintonsa, kieltäytyy aloituspaikasta tai jättää hakematta tiettyyn koulutukseen. Leikkaus kohdistuu nuoriin, jotka ovat työttömiä ja vailla ammatillista koulutusta. Järjestäjät osoittivat mieltään esitystä vastaan eduskunnan edessä tiistaina 7.12.2010 klo 13.

Toteutuessaan leikkuri asettaisi jo heikoimmassa asemassa olevat nuoret entistä vaikeampaan tilanteeseen. Samalla se ajaisi väärälle alalle päätyneen tai opiskelupaikkaa vaille jääneen nuoren umpikujaan.
Toimeentuloleikkaus iskisi siis nuoriin, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta, eivät perusturvan heikennystä.

Toimeentulotuen tehtävä on olla viimeinen turvaverkko, joka ottaa kopin putoavasta. Tuen varaan jäämisen syynä voi olla esimerkiksi asunnottomuus, päihteiden käyttö, oppimisvaikeudet, vaikeat perhesuhteet, heikko terveydentila, masennus tai epätietoisuus tulevaisuudesta. Lakimuutoksen astuessa voimaan nuoren, jolta on jo evätty työmarkkinatuki, toimeentulotukea voidaan leikata 20, jopa 40 prosenttia.

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä monet sekä oppositio- että hallituspuolueiden kansanedustajat pitivät lakimuutosta epäoikeudenmukaisena ja kohtuuttomana. Me allekirjoittaneet vetoamme
kansanedustajiin: äänestäkää kumoon lakiesitys, joka leikkaa heikoimmassa osassa olevilta ja ajaa nuoria umpikujiin.

Esityksen valmisteluprosessissa ei ole kuultu yhtään nuoria edustavaa tahoa ja se on saanut osakseen paljon arvostelua sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa että ensimmäisessä käsittelyssä. Yksikään valiokunnassa kuulluista asiantuntijoista ei puoltanut esitystä.

Teppo Säkkinen, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry
Alina Böling, puheenjohtaja, Finlands Svenska Skolungdomsfärbund FSS rf
Susanna Haapalainen, puheenjohtaja, Ammattiin Opiskelevat SAKKI ry
Riina Kutvonen, puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
Matti Parpala, puheenjohtaja, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ry
Simo Takanen, puheenjohtaja, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien
liitto SAMOK ry
Katri Nokela, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry
Timo Kontio, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset nuoret ry
Marjaana Hoikkala, puheenjohtaja, Keskustan Opiskelijaliitto KOL ry
Antti Kurvinen, puheenjohtaja, Keskustanuoret ry
Dan Koivulaakso, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret ry
Fredrika Åkero, puheenjohtaja, Svensk Ungdom rf
Paloma Hannonen ja Heikki Sairanen, puheenjohtajat, Vihreät Nuoret ja
Opiskelijat VINO ry
Simon Elo, puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret ry
Raine Klemola, puheenjohtaja, Kristillisdemokraattiset Nuoret ry