Opiskelijajärjestöt: Opiskelijat valmiita rakenteellisiin muutoksiin

Maamme hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen päättämään tulevan vuoden rahankäytöstä. Samalla on tarkoitus tehdä päätöksiä, joilla kurotaan umpeen kestävyysvajetta. Vastuunkantoa on vaadittu koko kansalta.

“Myös opiskelijat ovat valmiita rakenteellisiin uudistuksiin. Me kannamme vastuun Suomen tulevaisuudesta ja haluamme varmistaa sen, että hyvinvointivaltio on olemassa vastaisuudessakin”, linjaavat valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Paras keino vastata kestävyysvajeeseen on turvata ihmisten työkykyisyys ja työssäjaksaminen aina eläkeikään saakka. Pohja työkyvylle luodaan jo opiskeluaikoina.

“Tarjoamme rakenneuudistusta, jolla on kiistattomia vaikutuksia työurien pituuteen. Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon huolehditaan paitsi opiskelukyvystä ja siten nopeutetaan opintoja, myös varmistetaan tulevien vuosikymmenten työntekijöiden työkyky. Siirtämällä ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin varmistetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille toimiva, kattava ja yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto”, puheenjohtajat esittävät.

AMK-opiskelijoiden YTHS-kokeilu on jo osoittanut, että YTHS soveltuu AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestäjäksi. Nyt tarvitaan vain päätöksiä.

Tutkimusten mukaan hyvällä opiskeluhuollolla voidaan puuttua opintoaikoihin, toisin kuin usein keskustelluilla opintotuen heikennyksillä. Omat voimavaransa hyviksi tunteva opiskelija opiskelee vuodessa noin 10 opintopistettä enemmän kuin voimavarat heikoksi kokeva opiskelutoverinsa (1).

“Päättäjät, olkaa vastuullisia. Mikäli haluamme sujuvia opintoja, hyvinvoivia opiskelijoita ja työkykyisiä työntekijöitä, oikea päätös on panostaa opiskeluterveydenhuoltoon laajentamalla YTHS kaikille korkeakouluopiskelijoille. Se vaatii lähinnä poliittista tahtoa. Tämä uudistus paitsi kantaa vuosikymmenten päähän, myös parantaa suomalaisten hyvinvointia. Mikä rakenneuudistus voisi olla parempi?”, kysyvät puheenjohtajat.

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL)

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

Liberala Studerande LSK rf

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Perussuomalaiset Nuoret ry

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Vasemmisto-opiskelijat ry

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry

Taustaa:

AMK-opiskelijoiden YTHS-kokeilu on ollut käynnissä syksystä 2011 saakka Seinäjoella ja Lappeenrannassa. Kokeilun on määrä jatkua 31.7.2014 saakka. Kokeilun tulosten perusteella ns. YTHS-malli on kustannustehokas opiskeluterveydenhuollon järjestämistapa, johon opiskelijat ovat tyytyväisiä. Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto järjestetään jo YTHS:n kautta. STM:n selvitys vuodelta 2012 (Opiskeluterveydenhuollon selvitys, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:18) osoitti, että kunnallisessa opiskeluterveydenhuollossa on puutteita ja paljon alueellisia eroja. YTHS-mallilla taataan kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon tasavertaisuus.

(1) Lähde: Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 -tutkimus