Pakkojäsenyys pois ylioppilaskunnista!

Ammattikoulutus

25.9.2014

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 24.9.2014 lausunnon, jolla se vesitti hallituksen esityksenä annetun uuden ammattikorkeakoululain säätämisen. Hallitus oli kaavaillut uuteen lakiin ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyyttä, ylioppilaskuntien malliin. Perustuslakivaliokunnan mukaan kuitenkin pelkkä opiskelu tai se, että yhdistys hoitaa joitakin opiskelijapalveluita, ei voi olla peruste pakottaa ihmistä kuulumaan siihen.

Perussuomalaiset Nuoret kiittää perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja pitää sitä voittona paitsi yhdistymisvapaudelle, myös perustuslainmukaiselle lainsäädäntätyölle.

”Uskon päätöksen takaavan, että opiskelijakunnat pysyvät opiskelijoiden edunvalvojina. Jos opiskelijakunnan politiikka ei miellytä, opiskelija voi yksinkertaisesti erota siitä – ja perustaa vaikkapa kilpailevan. Tätä on yhdistymisvapaus!” Hehkuttaa Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Jarmo Keto tyytyväisenä.

Perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan ylioppilaskuntien pakkojäsenyys olisi silti perusteltavissa myös tämän päätöksen jälkeen.

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että hallitus käynnistää välittömästi lainsäädäntätyön, jossa yliopistoja koskeva lainsäädäntö uudistetaan niiltä osin, että pakkojäsenyys poistuu myös ylioppilaskunnista.

”Hallitus itse totesi ammattikorkeakoululain uudistamista perustellessaan, että ammattikorkeakouluja ja yliopistoja tulee kohdella tasavertaisesti. Nyt katsotaan, pitääkö tämä perustelu edelleen.” Toteaa Aleksi Hernesniemi, Perussuomalaisten Nuorten koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja.