Perussuomalaiset Nuoret tukee koulutusviennin kehittämistä

Suomi elää taloudellisessa ahdingossa ja tarvitsee tuloja. Päivi Lipposen johtaman koulutusvientiä suunnitelleen työryhmän mukaan lukukausimaksun tulee kattaa vähintään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden koulutuksesta  aiheutuneet kustannukset. Perussuomalaiset Nuoret onnittelee oikean suunnan ottamisesta koulutuksen maksullisuudessa: veronmaksajille täysin ilmaiseksi, muille korvausta vastaan. Tämä vastaa suomalaisten oikeustajua.

Valitettavasti muutama poliittinen nuorisojärjestö on jo ehtinyt vastustaa suomalaisen koulutusviennin kehittämistä. Perussuomalaisten Nuorten korkeakoulupoliittisen työryhmän puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen esittää huolensa:

– Ollaanko yhtään ajan tasalla, missä Suomessa mennään? Kun vienti ei vedä ja työpaikkoja karkaa ulkomaille, on etsittävä koko ajan uusia ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi. Koulutusviennin aloittaminen on yksi uusista avauksista. On selvää, että alkuvaiheessa ulkomaalaisten hakijamäärät laskevat, mutta koulutusviennin rakentaminen ei tapahdukaan hetkessä.

Koulutusviennin vastustajat vetoavat lukukausimaksukokeiluun, jota toteutetaan vuosina 2010-2014. On selvää, että uuden järjestelmän käyttöönotosta seuraa alkuun kustannuksia.

Lukukausimaksukokeilun tulokset ovat vääristyneitä, koska sitä ei ole sovellettu laajassa mittakaavassa. Niin kauan, kun ilmaista koulutusta on tarjolla, tietenkin kahden vaihtoehdon väliltä valitaan se ilmainen.

Suomalainen opetus on maailman huippuluokkaa. Meidän on hyödynnettävä osaamistamme. Myös Suomen suurin opetusalan ammattijärjestö OAJ kannattaa koulutusvientimme kehittämistä. Euroopassa enää Islanti, Norja ja Suomi maksavat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

– Koulutukseen käytettäviä varoja joudutaan leikkaamaan, kuten kaikkia julkisia menoja. Miksi heikennämme asemaamme kansainvälisessä kilpailussa ja maksamme muiden maiden opiskelijoiden kouluttamisen, kun samaan aikaan vähennämme koulutuspaikkoja suomalaisilta nuorilta? Tämä on käsittämätöntä, hämmästelee korkeakoulupoliittisen työryhmän jäsen Roger Kulmala.

Perussuomalaiset Nuoret kiteyttää näkemyksensä lukukausimaksuista korkeakoulupoliittisessa ohjelmassaan seuraavasti:

“Maksuton korkeakoulutus on ensisijaisesti suomalaisten veronmaksajien tarjoama etu suomalaisille opiskelijoille, eikä se siksi kuulu EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville. — Lukukausimaksujen käyttöönotto ei vähennä suomalaisen korkeakoulutuksen houkuttelevuutta, sillä maksut eivät olisi kansainväliseen tasoon nähden korkeat ja suomalainen koulutus on huippuunsa arvostettua.“