Poliittiset opiskelijajärjestöt: Matala äänestysprosentti heikentää demokratiaa

Poliittisilla opiskelijajärjestöillä oli ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa ehdolla 674 ehdokasta, kun kaiken kaikkiaan vaaleissa oli ehdolla 2048 henkilöä. Koko maassa edustajistopaikkoja oli tarjolla 425, joista poliittiset opiskelijajärjestöt saivat 103. Poliittisten edustajapaikat vähenivät 30:llä vuoden 2011 vaaleista, jolloin poliittiset saivat 133 paikkaa. Myös opiskelijoiden äänestysaktiivisuus (24,96 %) laski yli neljällä prosenttiyksiköllä vuoden 2011 vaaleista, jolloin äänestysprosentti oli 29,6 %.

– Kehitys on todella huolestuttava. Nuorten politiikan pelko ja jopa vastaisuus heijastuu ylioppilaskuntien vaalien tuloksista. Nyt korkeakoulujen on aika toimia, käytäville tarvitaan lisää väriä ja aktiivista yhteiskunnallista keskustelua. Nuoret, jotka eivät äänestä omassa ylioppilaskunnassaan eivät todennäköisesti myöskään äänestä muissa vaaleissa. Demokratia ei toimi, jos suuri osa kansalaisista jättää osallistumatta yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen, huomauttavat puheenjohtajat.

Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat usean vuoden ajan tuoneet huolensa ilmi – korkeakouluopiskelijoilla on liian vähän tietoa poliittisten opiskelijajärjestöjen toiminnasta ja tärkeydestä. Sen sijaan politiikan väärinkäsittäminen ja leimaantumisen pelko on lisääntynyt.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen tulee kannustaa nuoria osallistumaan poliittiseen toimintaan aktiivisesti. Opintoaikojen tiukentamissuunnitelmat ja nuorten hoputtaminen työelämään heikentää opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia entisestään. Mitä teemme kun yksikään nuori ei voi, eikä halua osallistua arvokkaaseen ja yhteiskuntaa rikastuttavaan järjestötoimintaan, kysyvät puheenjohtajat.

Ylioppilaskuntien edustajistovaalit päättyivät viime viikolla. Opiskelijakuntien edustajistovaalit ovat vielä kesken. Poliittisilla opiskelijajärjestöillä on myös ehdokkaita opiskelijakuntien edustajistovaaleissa.

KD Nuoret

Keskustan Opiskelijaliitto KOL

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

Liberaalit Opiskelijat LSK

Perussuomalaiset Nuoret

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Vasemmisto-opiskelijat ry

Vihreiden nuorten ja opiskelidoiden liitto ViNO ry