PS-Nuoret haluaa Suomeen koulutussopimuksen

Perussuomalaiset Nuoret esittää ratkaisuksi nuorisotyöttömyyteen koulutussopimusta. Koulutussopimuksella tarkoitetaan koulutusmallia, jossa nuori saa opetusta pääasiassa työpaikallaan ja on kirjoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Nuori saa sekä opintotukea valtiolta että kannustinrahaa yritykseltä.

– Perusajatukseltaan koulutussopimus muistuttaa oppisopimusmallia, mutta siinä on lukemattomia etuja vanhaan järjestelmään verrattuna. Näihin kuuluvat muun muassa byrokratian ja yrittäjän riskin väheneminen, kertoo Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Samuli Voutila.

Nykymuotoinen oppisopimusmalli on tehty liian raskaaksi. Perussuomalaiset Nuoret näkee, että kun nuoret pääsevät opintotuen piiriin, ei kuntien tarvitse erikseen maksaa heistä syntyneitä osakuluja työpaikoille. Kun tätä velvoitetta ei kunnille synny, vähenee myös turha papereiden pyörittäminen eri virastojen kautta. Lisäksi nuoren, työpaikan ja oppilaitoksen tulee saada järjestää vaadittavat lähiopetustunnit järkevästi.

Mallissa merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla, jota tuetaan oppilaitoksen teoreettisella koulutuksella ja opiskelijahuollolla. Koulutussopimus voi toimia myös lääkkeenä korkealle keskeyttämisasteelle.

Oppisopimuskoulutuksen aloitti vuonna 2010 vain 90 peruskoulunsa päättänyttä nuorta, joten nykymuotoisesta oppisopimuskoulutuksesta ei ole juurikaan apua, koska nuorisotyöttömyys koskettaa kymmeniä tuhansia nuoria. Oppisopimuskoulutuksen käyvät tällä hetkellä läpi pääasiassa ne, jotka ovat jo työelämässä. Nuorten syrjäytymisen kannalta avainasemassa ovat kuitenkin juuri peruskoulunsa päättäneet nuoret. Koulutussopimus on siis astetta kehittyneempi versio oppisopimuskoulutuksesta. Siinä on ratkaistu oppisopimuskoulutuksen ongelmat sekä yrittäjien että nuorten näkökulmasta.

Perussuomalaiset Nuoret pitää välttämättömänä, että yhteiskunnan rakenteita uudistetaan ennakkoluulottomasti, jotta Suomi selviää sitä koettelevasta rakennemuutoksesta. Näihin uudistuksiin kuuluu myös Perussuomalaisten Nuorten aiemmin ehdottama yritysverotuksen muuttaminen Viron mallin mukaiseksi, jolloin pienille ja keskisuurille yrityksille saadaan kannusteita investoida yrityksen tulevaisuuteen ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen.