PS-Nuoret on pettynyt toisen asteen kouluverkon leikkauksiin

Perussuomalaiset Nuoret on erittäin pettynyt rakenneuudistuspaketin sisältöön. Muiden leikkausten ohella Kataisen hallitus päätti vähentää toisen asteen koulutuksesta peräti 260 miljoonaa euroa. Pääsääntöisesti nämä leikkaukset kohdistuvat kouluverkoston rakenteeseen ja rahoituspohjaan.

– Hallituksen leikkauksista johtuen lukuisten nuorten koti- tai lähikunnassa sijaitseva lukio tai ammattikoulu tullaan tulevaisuudessa lakkauttamaan. Ainoastaan kaupungeilla tulee olemaan mahdollisuus ylläpitää toisen asteen koulutusta, kun pienemmät kunnat joutuvat lakkauttamaan oppilaitoksiaan, sanoo Perussuomalaisten Nuorten toiseen asteen koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Matias Kvist.

Perussuomalaiset Nuoret ihmettelee, että onko hallitus miettinyt päätöstensä seurauksia? Ensinnäkin nuoret joutuvat muuttamaan maakunnista kaupunkien alueelle, joissa on jo muutenkin paljon opiskelijoita ja pula opiskelija-asunnoista. Toiseksi on huomattava, että useat nuoret eivät ole halukkaita muuttamaan pois kotoa peruskoulun jälkeen, mikä voi tarkoittaa opiskelumotivaation laskua.

– Ryhmäkoot kasvavat entisestään, mikä voi pahimmillaan johtaa nuorten syrjäytymiseen, toteaa PS-Nuorten toisen asteen koulutuspoliittisen työryhmän jäsen Toni Ahva.

Kouluverkon leikkaus on myös täysin ristiriidassa nuorisotakuun ja oppivelvollisuusiän noston kanssa. Samalla kun nuoret halutaan kaikin mahdollisin keinoin opiskelemaan toiselle asteelle, heiltä karsitaan opiskelupaikat kodin läheltä. Ammattikoulut joutuvat lisäksi vähentämään tiettyjen alojen koulutuksia, mikä hankaloittaa oman alan löytymistä. Tämä johtaa pitkittyneisiin opintoihin ja jopa opiskelujen keskeytyksiin.