Rahahanat tiukemmalle ja bileet seis

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen nuorisojärjestöjen arviointi- ja
avustustoimikunta jakaa vuosittain 12 800 000 euroa nuorisojärjestöille.
Perussuomalaiset Nuoret haluavat leikata poliittisten nuorisojärjestöjen
ylisuurta tukea.

Perussuomalaiset Nuoret myös katsovat, että poliittisten
nuorisojärjestöjen tuet tulisi jakaa parlamentaarisin perustein eli
kansanedustajien lukumäärän mukaan.

Nykyinen tukijärjestelmä on epäselvä ja epäoikeudenmukainen. Yksi
jakoperusteista on harkinnanvaraisuus, jonka valossa toimikunnan
kokoonpano on erittäin kyseenalainen. Puheenjohtaja on Tuomas Nurmela,
joka on aiemmin toiminut kokoomusnuorten puheenjohtajana, ja
varapuheenjohtaja Heta Välimäki on entinen demarinuorten puheenjohtaja.
Opposition edustajia ei tässä ”riippumattomassa ja puolueettomassa”
toimikunnassa ole lainkaan.

Toinen tukiperusteista on jäsenmäärä, mutta samaan aikaan kun
Keskustanuorten jäsenmäärä on dramaattisesti laskenut, vuosittainen
tukisumma on kasvanut yli 600 000 euroon. Nykymallista eniten hyötyvät
Keskustanuoret ovat aiemmin estäneet parlamentaariseen malliin
siirtymisen.

Kolmas tukiperusteista on kustannusrakenne. Valtion täytyisi vaikeassa
taloustilanteessa kiristää vyötä, mutta poliittiset nuorisojärjestöt
saavat sitä enemmän rahaa, mitä enemmän sitä kuluttavat. Millaisen
esimerkin nuoret poliitikot antavat kansalaisille?

”Kaikki poliittiset nuorisojärjestöt tekevät puoluepolitiikkaa, joten
parlamentaarinen malli on selkeydessään oikeudenmukaisin ja
kansanvaltaisin. Nyt asenne koko yhteiskunnassa tuntuu olevan, että kun
rahahanat ovat auki, haavi alle ja bileet pystyyn”, Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja Simon Elo jyrähtää.

Perussuomalaiset Nuoret on Suomen toiseksi suurimman puolueen
nuorisojärjestö, jonka jäsenmäärä yli kaksinkertaistui vaalien jälkeen.
Kuluvana vuonna saimme tukea 15 000 euroa. Vaadimme vastaisuudessa
oikeudenmukaista kohtelua tukien jaossa.