Rakenneuudistus unohtaa keskiluokan ja kaventaa valinnanvapautta

Kataisen hallituksen rakenneuudistus ei pureudu todellisiin ongelmiin, vaan siirtää taakan hallituksen harteilta kunnille. Kuntien tehtävien kriittinen tarkastelu on tarpeen, mutta kahden miljardin säästötoimenpiteiden vaikutukset ja seuraukset vaativat vielä hallitukselta lisätietoja.

Hallitus tietää, että kotihoidon tuen jaolla on suuri vaikutus vanhempien päätöksiin. Valinnanvapaus kaventuu, kun vanhemmat eivät saa itse päättää miten jakavat vanhempainvapaansa.

– Sosialistien tasa-arvoa. Tasapäistetään yksilöt ja valtio päättää heidän puolestaan. Luulin, että tarkoitus oli vähentää holhousta, ihmettelee Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Budjettiriihessä tehty päätös laskea yhteisöveroa oli oikeansuuntainen, mutta ei ratkaise verojärjestelmämme rakenteellisia ongelmia. Perussuomalaiset Nuoret vaatii Suomea ottamaan käyttöön Viron mallin yritysverotuksessa. Viron mallissa yritykset maksavat veroja osingoista, mutta eivät yritykseen jätetyistä voitoista.

– Budjettiriihessä ei tehty merkittäviä työllisyyttä edistäviä päätöksiä vaikka kokoomus ja demarit puhuvat juhlapuheissa työn merkityksestä. Taantumasta kärsivä keskiluokka on taloudellinen väliinputoaja, sanoo Elo.

Perussuomalaiset Nuoret haluaa, että opintotukijärjestelmä on kannustava ja mahdollistaa täysipainoisen opiskelun, mutta ei estä työntekoa. Hallitus jätti opiskelijoiden tulorajat ennalleen ja siten rankaisee ahkeria opiskelijoita työnteosta.

Esitämme opintotuen palkkiomallia, jossa opintotuki sidotaan opintojen suorittamiseen siten, että tukea maksetaan tutkintoon sisältyvien opintopisteiden mukaan, jolloin tulorajat voidaan poistaa, byrokratiaa vähentää ja opiskelu on aina mahdollista.