Rituaaliteurastus on eläinrääkkäystä

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen mukaan EU:ssa tulee vuonna 2013 voimaan asetus eläinten kohtelusta lopettamisen yhteydessä. Asetus antaa mahdollisuuden niin sanottuun rituaaliteurastukseen, jossa eläin teurastetaan uskonnollisesti soveliaalla tavalla ilman tainnutusta, mikä aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä.

Perussuomalaiset Nuoret ajaa nykyisen humaanin teurastustavan kirjaamistalakiin ainoana hyväksyttävänä teurastustapana sekä rituaaliteurastusmuotojen, kuten shektauksen ja šäbiihan yksiselitteistä kieltämistä. Rituaaliteurastusmenetelmissä tajuissaan oleva eläin vuodatetaan kuiviin ilman edeltävää tainnutusta. Näiden teurastustapojen hyväksyminen olisi taantumusta siitä edistyksestä, joka yhteiskunnassa on tapahtunut eläinten kohtelun saralla.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa sekulaaria lainsäädäntöä. Uskonto ei saa olla peruste eläinsuojelusäädösten kiertämiseen ja kärsimyksen aiheuttamiseen.