Suomeen täytyy luoda kestävät oppisopimustyömarkkinat

Perussuomalaiset Nuoret haluaa Suomessa nopeita toimia nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseksi oppisopimuskoulutuspaikkoja lisäämällä. Suomessa täytyy panostaa pitkäjänteisen oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen lyhyiden työllistämistoimien kuten vuoden alussa voimaan astuneen nuorisotakuun sijaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on oikeutetusti kutsunut nuorisotyöttömyyttä Euroopan merkittävimmäksi ongelmaksi. Saksan 15–25-vuotiaiden työttömyysaste on ollut Itävallan ohella Euroopan matalimpia, jonka keskeisenä syynä pidetään oppisopimusjärjestelmää, joka sitouttaa nuoret jo varhain työelämään. Saksassa peruskoulun päättävästä ikäluokasta 60 prosenttia menee oppisopimuskoulutukseen.

Yksi työelämästä syrjäytynyt maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle vähintään miljoona euroa. Tästä muodostuu kymmenien tuhansien syrjäytyneiden nuorten kautta melkoinen taloudellinen menoerä yhteiskunnalle. Työelämästä syrjäytymisen inhimillistä hintaa ei kukaan voi laskea. Oppisopimuskoulutuksen piiriin pääsee myös sellaisia nuoria, jotka muuten jäisivät helposti kokonaan ilman opiskelupaikkaa ja työtä.

Oppimusopimus on tehokas tapa saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä. Eläkeelle siirtyvä yrittäjä kouluttaa oppisopimuksella oppivan henkilön itselleen jatkajaksi. Tällä tavalla varmistetaan yrityksen jatkuvuus sekä oppisopimuksella työskentelevän ihmisen työpaikka.

“Suomessa ei tällä hetkellä ole oppisopimustyömarkkinoita, joten ne täytyy luoda määrätietoisella politiikalla. Työmarkkinajärjestöjen tulisi kirjata jokaiseen työehtosopimukseen erikseen oppisopimuspalkkauksen kriteerit ja yrityksen valtiolta saaman korvauksen on oltava riittävä. Näillä keinoilla oppisopimuspaikkojen määrä voidaan saada kasvuun,” linjaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Vuoden 2011 kesällä sovitussa Kataisen hallitusohjelmassa todetaan yksiselitteisesti, että “vahvistetaan työpaikoilla tapahtuvan opiskelun roolia”. Hallitus osoittaa paljon puhetta, mutta vähän tekoja. Kataisen hallitus kaavailee leikkaavansa oppisopimuskoulutuksesta vuoteen 2015 mennessä yli 30 miljoonaa euroa, vaikka oppisopimuksella koulutetaan kolme todellista ammattilaista kahden oppilaitoksessa opiskelevan hinnalla.