Suomella ei ole varaa nuorisotyöttömyyteen!

Valtakunnalliset opiskelija- ja nuorisojärjestöt ovat huolissaan räjähdysmäisesti kasvavasta nuorisotyöttömyydestä. Nuorisotyöttömyys on Suomessa kasvanut vuodessa yli 50 %. Alueellisesti erot ovat suuria. Uudellamaalla kasvu on ollut peräti 83 %. Maaliskuussa työttömiä alle 25-vuotiaita oli koko maassa 29 000.

Järjestöt vaativat välittömiä toimia, joilla turvataan nuorten toimeentulo. Monelle nuorelle kesätyö merkitsee elintärkeää tulonlähdettä. Nyt esimerkiksi rakentamisen ja teollisuuden kesätyöpaikkoja on karsittu mittavasti. Näin moni nuori uhkaa jäädä ilman ensimmäistä työelämäkontaktia ja moni vastavalmistunut aloittaa opiskelun jälkeisen elämänsä työttömänä.

1990-luvun laman jälkeen työttömiksi jääneiden nuorten työllisyysaste on jäänyt pysyvästi alemmalle tasolle. Väestön ikääntyessä ja työvoiman supistuessa on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeää huolehtia työmarkkinoille tulevien nuorten työllistymisestä. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa ilmaistyötä harjoittelunimikkeen alla.

Työttömyyskierre johtaa usein terveydellisiin ongelmiin. Suomessa esimerkiksi keskimääräistä eläkkeelle jäämisen ikää laskee huomattava alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten osuus. Opiskeluterveydenhuoltoa kuormittavat nuorten mielenterveysongelmat.

Nuorten hyvinvointiin investoiminen on yhteiskunnalle myös taloudellisesti kannattavaa, sillä pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäänyt nuori tuottaa yhteiskunnalle huomattavia kuluja.

Järjestöt vahvistavat vaatimustaan kokoontumalla 2.6.2009 eduskuntatalon eteen ja luovuttamalla kannanottonsa eduskuntapuolueiden edustajille. Päivä on sama, jolloin eduskunta käsittelee nuorisotyöttömyydestä tehdyn välikysymyksen.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI ry
Suomen lukiolaisten liitto SLL ry
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Finlands Svenska Skolungdom FSS rf
STTK-opiskelijat ry
Akavan Opiskelijavaltuuskunta AOVA
SAK -nuoret
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry
Vasemmistonuoret ry
Svensk Ungdom rf
Perussuomalaiset Nuoret ry
Suomen kristillisdemokraattiset nuoret ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Vino ry
Keskustan Opiskelijaliitto KOL ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto KNL