Suomen ja ukrainalaisten etu on itsenäinen Ukraina

Ukraina on Venäjälle strategisesti merkittävä sekä sotilaallisesti että geopoliittisesti. Näistä syistä Venäjä voitelee Ukrainan hallintoa miljardeilla euroilla, mikä pelkästään riittää syyksi Ukrainan istuvan presidentin Janukovitshin myötämielisyydelle. Vastaavasti Euroopan unioni haluaa tehdä Ukrainasta jäsenensä, jotta Ukraina ei ole Venäjän vaikutuspiirissä ja muut EU-maat pääsevät mahdollisimman tehokkaasti väkirikkaan maan kasvaville markkinoille.

Venäjän ja EU:n toiminta on reaalipoliittisesti ymmärrettävää ja ennustettavaa, mutta väliin jäävät tavalliset ukrainalaiset, jotka kärsivät sekä länsi- että itämielisten poliitikkojensa oikuista.

Suomen ja ukrainalaisten etu ei ole Ukraina, joka kuuluu Venäjän etupiiriin. Suomen ja ukrainalaisten etu ei ole Ukraina, joka on Euroopan unionin jäsen.

EU:n laajentuminen Bulgariaan ja Romaniaan oli vuonna 2007 vakava virhe, jonka jälkiä korjataan pitkään. Ukraina kärsii useista samoista poliittisista ja taloudellisista ongelmista, ja väkirikkaana maana nämä Ukrainan ongelmat aiheuttaisivat muille EU-maille vielä suuremmat kielteiset vaikutukset.

Suomi voi perinteisen ulkopoliittisen linjamme mukaisesti toimia sillanrakentajana Venäjän ja EU:n näkemysten välillä, jotta ulkopuolisten luoma paine Ukrainan sisäisiin asioihin vähenee.

Valtiotieteiden maisteri ja LL.M Sakari Lindenin tekemän ehdotuksen mukaisesti Ukrainalle täytyy sallia kauppasopimukset sekä EFTA:n että Euraasian tulliliiton kanssa. Ukrainan hallituksen ja opposition neuvottelujen kautta täytyy sopia, että vapaat vaalit järjestetään esimerkiksi kuuden kuukauden sisällä neuvottelutuloksen syntymisestä.

Näin Ukraina voisi muodostaa euraasialaisen jatkumon Euroopan ja Venäjän välille, mikä vähentäisi näiden välistä jännitettä.

EU:n komission puheenjohtaja José Manuel Barroso teki selväksi 25. helmikuuta 2013, että “valtio ei voi samaan aikaan kuulua tulliliittoon ja Euroopan unionin yhteisiin sisämarkkinoihin”. Näin ollen EU ei katso Ukrainan parasta, vaan haluaa yksinkertaisesti saada maan etupiiriinsä.

Suomen ja ukrainalaisten etu on rauhallinen, itsenäinen ja demokraattinen Ukraina, jonka kansa päättää itse omasta kohtalostaan. Toivon, että ukrainalaiset löytävät tämän tien ilman verenvuodatusta.