Suomen on vihdoin henkisesti erottava Ruotsista

18.2.2010

Perussuomalaiset Nuoret vaativat päättäjiltämme Suomen Ruotsista eroamisen 200-vuotisjuhlavuoden jälkeen toimenpiteitä, joilla saattaa muinaisen valtiollisen yhteytemme epäterveet jäänteet historiaan. Pääasiallisina merkkeinä Ruotsin henkisestä vallasta maassamme ovat ruotsin kielen pakollisuus kouluaineena, Ruotsalaisen kansanpuolueen ikuinen hallituspaikka sekä ruotsin kielen takia tehdyt ratkaisut koulutus-, kunta- ja aluepolitiikassa.

Perussuomalaiset Nuoret vaativat kielten opiskeluun täyttä valinnanvapautta. Pakollinen ruotsin kielen opiskelu koulussa vie oppilailta mahdollisuuden orientoitua lukemaan juuri haluamiaan kieliä, mikä supistaa nuortemme kielitaitoa varsinkin maailmankielten osalta. Tällä on kansantalouteemme negatiivisia vaikutuksia. Mielestämme opetusministeri Henna Virkkusen (kok.) esitys, että ruotsin kielen pakollinen opiskelu pitäisi aloittaa jo peruskoulun viidennellä luokalla, on ajastaan jälkeenjäänyt. Ruotsin kielen merkitys tulee yhteiskunnassamme entisestään vähenemään, joten rimpuilu luonnollista kehitystä vastaan on Perussuomalaisten Nuorten mielestä täysin turhaa. Sen sijaan, että keskustellaan siitä, miten ruotsia osattaisiin paremmin, tulisi keskustella siitä, miksi ruotsia tulisi osata paremmin.

Rkp:n nykyisessä hallituksessa harjoittama politiikka on mielestämme osoittanut täydellistä piittaamattomuutta Suomen kansan enemmistön mielipidettä kohtaan. Astrid Thorsin kansainvälistä ihmiskauppaa edistävä ja suomalaista yhtenäiskulttuuria heikentävä maahanmuuttopolitiikka sekä Stefan Wallinin ponneton kulttuuripolitiikka saavat Perussuomalaisten Nuorten tuomion. Edellä olevat syyt sekä aikaisempien rkp:n hallitusvastuukausien vähäiset aikaansaannokset asettavatkin rkp:n jatkuvan hallitusaseman kyseenalaiseksi. Perussuomalaiset Nuoret tähtäävätkin sellaisen hallituksen muodostamiseen seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, jossa rkp ei ole edustettuna.

Nykyinen korkeakoulujen valintamenettely eräillä aloilla ei myöskään saa Perussuomalaisten Nuorten hyväksyntää. Oikeus- ja lääketieteellisen tiedekunnan kiintiöt ruotsinkielisille eivät mielestämme ole tarkoituksenmukaisia, sillä ne eivät takaa opiskelijoiden siirtymistä työskentelemään juuri niille alueille, missä ruotsinkielisiä palveluita tarvitaan. Kiintiöopiskelijoita koskevien sisäänpääsyrajojen alhaisuus on mielestämme myös hyvin kyseenalaista ottaen huomioon suomenkielisiä koskevan tiukan seulan. Ruotsin kieltä taitavan henkilökunnan palkkaaminen sairaaloihin sekä tarvittavien lakiasiainpalveluiden turvaaminen ruotsiksi pitäisi olla paikallisten viranomaisten päätösvallassa. Positiivisen syrjinnän tie ei ole oikea tapa taata ruotsinkielisten ihmisten palvelut.

Kaksikielisen Vaasan keskussairaalan lääkäripula onkin esimerkki kiintiöjärjestelmänne epäonnistumisesta. Mielestämme olisi parempi houkutella ruotsia osaavia suomenkielisiä hakeutumaan kaksikielisille alueille oikeus- ja lääketieteellistä osaamista vaativiin tehtäviin esimerkiksi paremmilla palkka- ja työehdoilla tai muilla porkkanoilla. Perussuomalaiset Nuoret vaativat myös kauppatieteellisen alojen ruotsinkielisten koulutusohjelmien sisäänottomäärien supistamista. Ruotsinkielisten kauppatieteilijöiden prosenttiosuus kaikista alan opiskelijoista on viidennes, mikä on nelinkertainen maamme ruotsinkielisen väestön määrään verrattuna. Tämä selittyy pääosin ruotsinkielisten kauppakorkeakoulujen helpoilla pääsyvaatimuksilla, mikä asettaa kieliryhmät eriarvoiseen asemaan.

Perussuomalaiset Nuoret kokevat maamme alue- ja kuntapolitiikan vaikeutuvan kielipoliittisten syiden takia. Erityisesti Pohjanmaan maakunnassa oleva rkp:n vahva asema on käytännössä saattanut maakuntakeskus Vaasan kehityksen jäihin. Rkp:n hallinnoimat pienkunnat ovat toistuvasti kieltäytyneet lähinnä kielipoliittisista syistä kuntaliitoksesta suuremman naapurinsa kanssa. Riitely Keski-Pohjanmaan suuntautumisesta Pohjois-Pohjanmaalle kaksikielisen Pohjanmaan sijasta osoittaa myös kielipolitiikan saaman täysin kohtuuttoman suuren merkityksen aluepolitiikassa.

Perussuomalaiset Nuoret odottavat aloitteita Ruotsin vallan ajan jäänteiden poistamiseen maastamme. Suomen kansan enemmistö on jo vuodesta 1917 ollut henkisesti kypsä luomaan oman tulevaisuutensa ilman takertumista menneisiin valtiollisiin yhteyksiin. Poliittinen eliittimme on kuitenkin kumarrellut joitakin poikkeusaikoja lukuun ottamatta milloin mihinkin ilmansuuntaan. Tästä johtuen Perussuomalaiset Nuoret asettavatkin toivonsa seuraavaksi vallan ottavaan sukupolveen, johon myös itse lukeudumme.