Suomi tarvitsee jokaisen puhaltamaan samaan hiileen

Perussuomalaisten Nuorten kannanotto
Julkaisuvapaa

Perussuomalaiset Nuoret on huolestunut uutisista, joissa mm. AKT ja paperimiehet ovat suunnitelleet suuria työnseisauksia ensi viikon perjantaille suurmielenosoituksen yhteyteen. Mielipiteenvapaus ja mielenosoitukset ovat perusoikeuksia ja kuuluvat jokaiselle, mutta pidemmät työnseisaukset tai tukilakot etenkin työrauhan aikana eivät ole enää tätä päivää.

Ay-liikkeelle annettiin kaksi kertaa mahdollisuus osallistua yhteiskuntasopimuksen tekoon, mutta asiaan suhtauduttiin ylimielisesti eikä esimerkiksi SAK ollut valmis joustamaan ensinkään. Suomen taloudellinen tilanne on äärimmäisen huolestuttava, ja hallituksen on välttämätöntä etsiä jatkuvasti uusia reseptejä tilanteen korjaamiseksi ja tehdä tarvittavat toimenpiteet”, talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Suvi Karhu murahtaa.

90-luvun lama taittui nopeasti oman itsenäisen valuutan devalvoimisella, jolloin valuutan arvon heikennyttyä vienti lähti vetämään. Euron myötä ulkoista devalvointia ei voi suorittaa, jolloin ainoa vaihtoehto on sisäinen devalvointi, eli palkkojen ja etuuksien leikkaukset. Perussuomalaiset Nuoret on aiemminkin esittänyt Suomen paluuta omaan kelluvaan markkaan, jolloin devalvaatio ja sitä seuraavan viennin elpyminen saisivat Suomen talouden nousuun.

Ay-liike ja lakkoiluherkkyys eivät paranna tavallisen työntekijän asemia. Sekä liitot että elinkeinoelämän järjestöt pohtivat liikaa oman vaikutusvaltansa lisäämistä, jolloin duunarit ja pienyrittäjät jäävät unohduksiin. Suuret lakkotoimenpiteet järkyttävät jo ennestään Suomen heikkoa vientiä jopa pahentaen ongelmiamme.

Kipeät leikkaukset, jotka koskettavat jokaista meistä, olivat välttämättömiä tehdä, jotta Suomen talous saataisiin taas paremmille urille. Holtiton ylivelkaantuminen johtaisi erittäin merkittäviin ongelmiin, jolloin lopuksi ulkopuoliset tahot tulisivat sanelemaan valtiomme budjetin. Leikkaukset olisi pitänyt tehdä jo kaksi hallitusta sitten, jolloin ne eivät olisi sattuneet yhtä paljon. Haluamme kantaa vastuuta ja toteuttaa tarvittavat muutokset, jotta Suomen talous kääntyisi nousuun. Tämä vaatii meiltä jokaiselta uhrauksia ja yhteisiä ponnisteluja”, summaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988960
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Suvi Karhu
Talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 040 6532960
sihteeri@ps-nuoret.fi

Julkaistu 14.9.2015 klo 9:43