Terve järki takaisin politiikkaan, irti salaisista poliittisista virkanimityksistä

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat terveen järjen palauttamista politiikkaan järjestelmän tervehdyttämiseksi ja kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi. Järjestöt vaativat muutoksia suomalaiseen ilmapiiriin, jossa politiikassa toimiminen leimataan lähtökohtaisesti vääränlaiseksi yhteiskunnalliseksi aktiivisuudeksi.

Järjestöt painottavat, että politiikassa mukana oleminen pätevöittää monella tapaa ja antaa edellytyksiä toimia laajalti yhteiskunnan eri aloilla. Politiikan huono maine johtuu pitkälti avoimuuden puutteesta, johon poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat puolueiltaan muutosta.

– Puolueiden tulisi yhteiskunnan kokonaisedun nimissä tunnustaa, että kaikkiin tehtäviin on valittava pätevin hakija. Virkanimitykset pitäisi avoimesti määritellä poliittisiin ja ei-poliittisiin ja poliittiset virkanimitykset pitäisi sitoa vaalikausiin. Esimerkkinä tästä olisi kunnallistasolla siirtyminen pormestarimalliin, joka demokraattisena järjestelmänä loisi näkyvät kasvot kuntien poliittiselle johtajuudelle ja antaisi kuntalaisille mahdollisuuden valita suoraan poliittiset johtajansa. Ei-poliittisten virkamiesten tulee keskittyä laadukkaaseen ja monipuoliseen valmistelutyöhön poliittisen vaikuttamisen sijaan, sanovat poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Järjestöt toivovatkin, että suomalaiset puolueet tarttuvat toimillaan – sanojen sijaan – maan tapaan, jossa poliittisia virkanimityksiä jaetaan osana hallitusneuvotteluja ja kolmikantayhteistyötä edesauttaen politiikan vastaisen kulttuurin kehittymistä. Sulle-mulle -kaupat poliittisista virkanimityksistä eivät kuulu nyky-yhteiskuntaan, jossa painotetaan koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen merkitystä työnteossa.

– Me haluamme Suomen irti vuosikymmenten saatossa kehittyneistä hyvä veli -verkostoista sekä niiden seurauksena syntyneistä väärinkäytöksistä, kuten erorahapaketeista sekä bonusrahoista, joissa työn seurauksilla, suorittajalla tai tuloksilla ei tunnu olevan minkäänlaista merkitystä. Tällä tiellä jatkaminen leimaa politiikassa toimivat sekä lisää nukkuvien puolueen suosiota, ärähtävät nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat.

Keskustan opiskelijaliitto

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta

Liberala Studerande LSK

Kristillisdemokraattiset nuoret

Perussuomalaiset Nuoret

Sosialidemokraattiset Opiskelijat

Suomen Keskustanuoret

Svensk Ungdom

Vasemmistonuoret

Vasemmisto-opiskelijat

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO