Työperäiselle maahanmuutolle ei ole tarvetta

Julkisessa keskustelussa on esitetty useita arvioita, joiden mukaan Suomeen tarvittaisiin lisää maahanmuuttajia kestävyysvajeen paikkaamiseen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n raportissa vaaditaan maahanmuuton kaksinkertaistamista. Perussuomalaiset Nuoret on täysin vastakkaista mieltä asiasta.

Suomen pitää keskittyä työmarkkinoiden rakenteiden uudistamiseen ja laadukkaan koulutuksen riittävyyteen. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistoa ei pidä tehdä, koska sen toteuttaminen johtaa palkkojen polkemiseen matalapalkka-aloilla, mikä olisi suomalaisen työntekijän etujen vastaista.

– Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste nousi tämän vuoden helmikuussa jo 10,1 prosenttiin. Tällaisessa tilanteessa on selvää, että työvoimapulaa ei ole, joten tarve ulkomaiselle työvoimalle Suomessa on olematon, karjahtaa Perussuomalaisten Nuorten talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri Suvi Karhu.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä maahanmuuton lisääminen ei auta huoltosuhteen paikkaamista, vaikka työllisyystilanne olisikin parempi, koska maahanmuuttajat työllistyvät huonosti. Maahanmuuttajien työllisyysaste on alle 50 %, mikä on selkeästi alempi kuin kantaväestön työllisyysaste. Erityisen huonosti työllistyvät humanitaarisistä syistä maahan saapuvat ihmiset.

– On hyvin kummallista, että suomalaisessa keskustelussa väitetään maahanmuuton olevan rikkaus ja taloudellinen voimavara, kun esimerkiksi humanitäärinen maahanmuutto päin vastoin heikentää Suomen huoltosuhdetta, toteaa puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Lisätiedot:

Sebastian Tynkkynen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 0400 988960
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Suvi Karhu
Talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
p. 040 6532960
sihteeri@ps-nuoret.fi

Julkaistu 25.3.2015 klo 18:00