Työrauhaa ja toimeentuloa työntekijöille


12.6.2014

Perussuomalaiset Nuoret esittää, että pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään poistamalla työnantaja- ja työntekijäliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus. Valtion tuki ei ole perusteltua, sillä liitoilla on miljoonien kiinteistö- ja sijoitusomaisuuden lisäksi varaa maksaa johtajilleen yli 10 000 euron kuukausipalkkoja. Perussuomalaiset Nuoret arvostaa työnantaja- ja työntekijäliittojen edunvalvontatyötä, mutta nykyisen byrokraattisen mallin sijaan haluamme, että veroetu on kokonaan työtä tekevillä käsillä, jotka ovat palkkansa ansainneet.

Laittomat lakot ovat osoitus työtaistelulainsäädännön ongelmista, minkä vuoksi työrauhavelvoitetta on kiristettävä. Lakkojen kohdistaminen asiansa kunnialla hoitaviin yrityksiin tulee tehdä laittomaksi, jos käynnissä ei ole näiden yritysten työnantajaliittoa koskevaa työtaistelua. Perussuomalaiset Nuoret haluaa myös nostaa laittomista lakoista maksettavia sakkoja, jotta ne vastaavat paremmin yrityksille koituvia haittoja. Ruotsissa on näillä keinoilla turvattu työrauha huomattavasti Suomea paremmin.

– Työmies on palkkansa ja oikeutensa ansainnut. Laittomat lakot eivät kuitenkaan palvele työntekijöiden, työantajan eikä varsinkaan isänmaan etua, toteaa Perussuomalaisten Nuorten 1. varapuheenjohtaja Samuli Voutila.

Perussuomalaiset Nuoret on huolissaan Suomen maineesta sijoituskohteena, jos koko maan satamatoiminta voidaan sulkea yllättäen ilman perusteltua syytä. AKT:n täytyy kertoa käynnistetyn lakon taustalla olevat tekijät koko laajuudessaan.