Varusmiesten kotiuttamisraha on palautettava

On väärin, että mediassa keskustellaan toistuvasti siviilipalvelusmiesten palveluksen lyhentämisestä. Sitä vastoin tavallisten varusmiesten aseman kohentaminen ei paljoa mediassa ole näkynyt. Perussuomalaiset Nuoret kannattavat ennen kaikkea varusmiesten aseman parantamista. Näihin parannusehdotuksiin kuuluu muun muassa kotiuttamisrahan palauttaminen. Tämä varusmiehille jaettava raha poistettiin tarpeettomana vuonna 1993, koska todettiin että kotiuttamisrahalla ei ollut enää tarvittavaa ostovoimaa.

Rahan suuruus voisi olla 1,2-1,5 euroa palveluspäivää kohti. Mielestämme tämä edesauttaa varusmiesten kotiuttamista, sekä helpottaa mahdollisesti varusmiesaikana kertyneiden laskujen maksua. Kotiuttamisraha on pieni korvaus siitä ajasta ja niistä sitoumuksista mitkä varusmies antaa palveluksen aikana.

Mediassa on uutisoitu varusmiehille tapahtuvista onnettomuuksista. Asepalvelus sisältää riskejä, ja näiden riskien ottamisesta täytyy saada korvaus. Tulemme jatkossakin ajamaan varusmiesten asemaa ja tukemaan Suomen itsenäistä puolustusta.