Ylioppilas- ja opiskelijakuntien jäsenyys vapaaehtoiseksi

Perussuomalaiset Nuoret julkistaa kattavan korkeakoulupoliittisen ohjelman korkeakoulujen edustajistovaaleihin. Korkeakoulupoliittisen ohjelmamme viisi teemakokonaisuutta löytyy alta ja koko ohjelma liitteenä.

– Perussuomalaiset Nuoret on korkeakoulupolitiikassa todellinen vaihtoehto, joka haastaa punavihreän maailmanparannuspolitiikan ja vaatii keskittymistä opiskelijoiden edunvalvontaan, kertoo Perussuomalaisten Nuorten vt. toiminnanjohtaja ja korkeakoulupoliittisen työryhmän puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

1. Pakkojäsenyys ei ole yhtä kuin ilmainen koulutus

Ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan jäsenyyden tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Jokaisen opiskelijan tulee itse voida valita oma edunvalvojansa. Maksutonta korkeakoulutusta ei ole, jos jäsenmaksua on pakko maksaa. Esimerkiksi ylioppilaskuntien jäsenmaksut kasvavat vuosi vuodelta, eikä niiden nousulle näytä olevan mitään rajaa. Pakkojäsenyyden vuoksi tästä ei voi edes kieltäytyä.

2. Esteet pois valmistumiselta

Kun opiskelija haluaa hoitaa opinnot joustavasti ja nopeasti pois alta, siihen pitää olla mahdollisuus. Etätyöskentely ja sähköiset tentit helpottavat erityisesti pitkämatkalaisten ja lapsiperheiden arkea. Opintorahan sitominen opintopisteiden suorittamiseen avaa mahdollisuuden keskittyä aidosti opiskeluun.

3. Opiskelijoiden edunvalvontaa: Pysytäänkö asiassa?

Opiskelijoiden rahoilla ei ole tarkoitus ottaa kantaa esimerkiksi turkistarhaukseen, parisuhdelainsäädäntöön tai kehitysapuun, vaan siihen, minkä osaamme parhaiten. Yleispolitiikka hoidetaan eduskunnassa ja valtuustoissa. Jos emme keskity opiskelijoiden asioihin, niin kuka? Ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat ovat opiskelijan asialla, eikä niiden pidä ottaa kantaa edunvalvontaan liittymättömiin teemoihin.

4. Virkamiesruotsi on historiaa

Harva tarvitsee työssään ruotsia – siksi sitä ei kaikilta vaaditakaan. Opiskeltavien aineiden tulee perustua tarpeeseen. Kun virkamiesruotsin taakka poistetaan tutkintorakenteista, kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada tutkinto suoritettua.

5. Korkeakoulut ja yritykset yhteistyöhön

Yhteistyöllä taataan valmistuneille kokemusta oikeasta työelämästä, jolloin heidän on helpompi päästä siihen mukaan. Kun korkeakoulut ovat tietoisia yritysten tarpeista, on niiden mahdollista kouluttaa ammattilaisia, joita yritykset tarvitsevat. Siten vastataan alueellisiin erityistarpeisiin. Yhteistyön avulla yritykset voivat paremmin hyödyntää korkeakoulujen tutkimusta.