Finsk Ungdom - Selvtenkende

Perussuomalaiset Nuoret
Iso Roobertinkatu 4
00120 Helsinki, FINLAND

 

Beslutninger må tas nedenfra og oppover – visst vet folket

Demokrati er folkestyre – nei til en europeisk føderasjon

Et menneskeverdig liv og en enhetlig nasjon – velferdsstaten

Valgfrihet i språkstudiene – allsidighet i stedet for tvang

Den nasjonale kulturen må få sin rettmessige plass – nei til flerkulturideologien

Innvandrerne må integreres i samfunnet vårt – følge skikk og bruk dit man kommer

Få orden på flyktningpolitikken – rask tilbakesending av uberettigede asylsøkere for å verne virkelige flyktinger

Strengere tiltak mot kriminalitet – ofrenes situasjon må forbedres

Naturen er en del av vår kultur – bærekraftig utvikling gir resultater

Fornuftig distriktspolitikk – ingen motsetninger mellom by og bygd

Ytringsfrihetenen må respekteres – fri informasjon en nødvendighet

Likestilling mellom kjønnene – en del av den nordiske arven

Skatt etter betalingsevne – den relative beskatningen av lavtlønnede må ikke økes

Arbeidsgivernes sidekostnader må reduseres – arbeid og sysselsetting må ikke straffes

Utdanningspolitikken må fornyes – arbeid etter utdanning for alle

Studiestøtten må bindes til levekostnadsindeksen – studiene styrer vår framtid

Velferdsstaten opprettholdes med skatteinntekter – den nasjonale kaken må fordeles rettferdig

Bevilgningene til utviklingshjelp må ikke økes – løsningene på verdens strukturelle problemer ligger ikke i finnenes lommebok

Innvandrernes bakgrunn må utredes – vi tolererer ikke velferdsflyktninger