Perussuamalaiset Nuaret - Issenäisesti ajattelevat

Perussuamalaiset Nuaret o semmonen suamalainen vanahan kansan mieliä kutkutteleva, oman maan pualustaja ja semmossii hurjii juttui huuteleva polliittine nuarisojärijestö.

Perussuamalaisten Nuarte konservatiivisuus ja kansallismiälisyys tarkottaa enne kaikkee länsimaisen temokratiaihanteen pualustamista, kunniootusta ainutlaatusta suamalaista kansallisirentiteettiä kohtahan ja pyrkimystä uuristaa pohojosmainen hyvinvointivaltio. Perussuamalaiset Nuaret näkkee populismin aattehena, joka toimii kansan hyväks kansalaisten lähtökohorista ja vastustaa korruptiota, liiallista pyrokraattiaa ja elliitin etujen ajamista. Monikulttuurisuutehen pakottaminen suamalaisen ja länsimaisen kulttuurin kustannuksel o meirän mielestämmä torella lyhytnäköstä.

Perussuamalaaset Nuaret kannattaa vappaata ja toimivvaa markkinatalloutta sekä yrittäjyyttä, joka lua vauraut ja hyvinvointii tavallisille kansalaisille. Vauraus ei kuitekkaa issessään oo päämäärä, vaan ainuastaan keino eristää ihimiskuntaha ja inhimillisyyttä. Euroopan tasol Perussuamalaiset Nuaret kannattaha issenäisiä ja issevaltasia kansallisvaltioita ja vastustaa eurooppalaista liittovaltiokehitystä.

Perussuomalaiset Nuoret

Pihlajatie 19

00270 Helsinki

Päätöksiä o tehtävä alhaalta ylöspäin – Kansa tiätää, mikä heil o parhaaks

Temokratia o kansanvaltaa – Jyrkkä ei eurooppalaiselle liittovaltiolle

Yrityksille paremmat toimintaerellytykset – Viron kaltainen veromalli myäs Suameen

Valinnanvappaus kieliopinnoissa – Vaihtoehtoja pakon sijjaan

Kansalliskulttuuri o arvokasta – Vastustamme ireolokista monikultturismia

Maahantulijoiren tulee soppeutua yhteiskuntahan – Maassa maan taval

Pakolaispolitiikka kuntohon – Oikiat pakolaiset kiittävät, ku väärin perustein tullehet turvapaikanhakijat karkotethan

Kovemmat ottehet rikollisuuren kitkemiseksi – Uhurin asemaa o parannettava

Jokasen maahanmuuttaja tausta on syynättävä läpi – Emme hyväksy elintasosoppailua

Luanto o osa kulttuuria – Parhaat tulokset saarhan kestävällä kehityksellä

Järkevvää aluepolitiikkaa – Kaupunkeja ja maaseutua tarvittaa molempia

Sananvappauresta emme tingi – Tieron ja sen välityksen o oltava vappaata

Sukupualten välinen tasa-arvo – Osa pohojosmaasta kulttuuriperintyä

Verotuksel ei oo isseisarvua – Korkia verotus kurittaa talloutta ja tavallisii immeisii

Tyän sivukuluja o alennettava – Tyän tekemisest ja teettämisest ei kuulu rankasta

Koulutusta o uuristettava – Jokkaiselle koulutustaan vastaavaa tyätä

Opintotuki o sirottava elintasoinreksiin – Koulutetuis osaajis o maamme tulevaisuus

Valtiojohtone kehitysapu o lakkautettava – Kehitysmairen rakenteellisii onkelmii ei ratkasta länsimaisten hallitusten lahajotuksil