Perussuomalaaset Nuoret - Itsenääsesti ajattelevat

Perussuomalaiset Nuoret on suomalaane konservatiivinen, kansallismielinen ja populistinen poliittinen nuorisojärjestö.

Perussuomalaasille Nuorille konservatiivisuus ja kansallismiälisyys tarkoottavat ennen kaikkia länsimaasen demokratiaihanteen puolustamista, kunniootusta ainutlaatusta suomalaasta kansallisirentiteettiä kohtahan ja pyrkimystä uuristaa pohjoismaanen hyvinvointivaltio. Perussuomalaaset Nuaret näköö populismin aatteena, joka toimittoo kansan hyväksi kansalaasten lähtökohorista ja vastustaa korruptiota, liiallista byrokratiaa ja eliitin etujen ajamista. Monikulttuurisuutehen pakottaminen suomalaasen ja länsimaasen kulttuurin kustannuksella on meirän mielestä torella lyhytnäkööstä.

Perussuomalaaset Nuoret kannattaa vapaata ja toimivaa markkinataloutta sekä yrittäjyyttä, joka luo vaurautta ja hyvinvointia tavallisille kansalaisille. Vauraus ei kuitenkaan ihtessään ole päämäärä, vaan ainoostansa keino eristää ihmiskuntaa ja inhimillisyyttä. Euroopan tasolla Perussuomalaaset Nuoret kannattaa ittenääsiä ja ittevaltaasia kansallisvaltioota ja vastustaa eurooppalaasta liittovaltiokehitystä.

Perussuomalaiset Nuoret

Pihlajatie 19

00270 Helsinki

Päätökset tehrähän alhaalta ylöspäin – Notta soon kansa, joka tietää, mikä heille on parhaaksi

Demokratia on kansanvaltaa – Jyrkkä ei eurooppalaaselle liittovaltiolle

Yrityksille paremmat toimintaerellytykset – Viron kaltaanen veromalli myös Suomehen

Valinnanvapaus kieliopinnoissa – Vaihtoehtoja pakon sijaan

Kansalliskulttuuri on arvokasta – Vastustamma ireologista monikulturismia

Maahantulijoiren sopeuruttava yhteiskuntahan – Soon täkälääset pelisäännöt

Pakolaispolitiikka kuntohon – Oikeat pakolaaset kiittävät, ku väärin perustein tullehet turvapaikanhakijat karkootetahan

Kovemmat otteet rikollisuuren kitkemiseksi – Uhuriksi joutuneen asemaa on parannettava

Jokaasen maahanmuuttajan tausta on tutkittava – Stop tykkänähän elintasoshoppaalulle

Luonto on osa kulttuuria – Parhaat tulokset saajahan kestävällä kehityksellä

Järkevää aluepolitiikkaa – Kaupunkeja ja maaseutua tarvitahan molempia

Sananvapauresta emme tingi – Tieron ja sen välityksen on oltava vapaata

Sukupuolten välinen tasa-arvo – Osa pohojoismaasta kulttuuriperintöä

Verotuksella ei ole itseisarvoa – Korkea verotus kurittaa taloutta ja tavallisia kansalaasia

Työn sivukuluja on alennettava – Työn tekemisestä ja teettämisestä ei kuulu rangaista

Koulutusta on uuristettava – Jokaaselle koulutustaan vastaavaa työtä

Opintotuki on sirottava elintasoindeksihin – Koulutetuissa osaajissa on maamme tulevaasuus

Valtiojohtoonen kehitysapu on lakkautettava – Notta soon ristus sillä tavalla, että kehitysmairen rakenteellisia ongelmia ei ratkasta länsimaisten hallitusten lahajootuksilla