Perussuomalaiset Nuoret - Itsenäisesti aattelevat

Perussuomalaiset Nuoret on suomalainen, konservatiivinen, kansallismielinen ja populistinen polliittinen nuorisojärjestö.

Kyllähän sitä pittää vähän selittää noita alussa olevia sivistyssanoja, kun mitä sitä hyvejää etteenpäin lukkee, jos ei ensimmäistäkkään sannaa ällyy. Konservatiivissuus ja kansallismielissyys tarkoittaa ennen kaikkee tämän länsimaisen demokratiaihanteen puollustamista. Me kunnioitettaan suomalaisuutta ja yritettään uuvistaa pohjoismainen hyvinvointivaltio.

Populismi se on semmonen aate, että kansa siitä loppuunsa hyötyy. Se ei anna liekaa semmosille hommille ku korruptio, liiallinen paperienpyörittely ja sääntely tai herrojen kultapossukerhoille. Mitä tullee monikulttuurisuuteen, niin ei sitä piä oman kulttuurin kustannuksella väkisin vängätä tänne aatteeksi ja toimintatavaksi, ku siinä ei nähä mehtää puilta.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa vappaata ja toimivvaa markkinatalloutta sekä yrittäjyyttä, joka luo vaurautta ja hyvinvointia tavallisille kansalaisille. Raha se ei kuitenkaan ratkase, vaan sillä koitettaan edistää ihmiskuntaa ja inhimillisyyttä. Jos katotaan koko Eurooppaa nii Perussuomalaiset Nuoret kannattaa itsenäistä, ommaa kansallisvaltiota ja vastustaa eurooppalaista liittovaltiokehitystä.

Perussuomalaiset Nuoret

Pihlajatie 19

00270 Helsinki (eli pikitien päässä tämähi pulju)

Tehhään päätökset alhaalta ylöspäin – Kyllä me kansalaiset tiijettään, mikä on meille parhaaksi

Demokratia on säilytettävä tällä viissiin – Me ei haluta sitä liittovaltiokehitystä edes tänne korpeen.

Annettaan yrityksille parempia mahollisuuksia – Virossa on  melekein täyvellisyyttä hipova verotusmalli, tänne samanlainen

Valinnanvappaus kielivalinnoissa – Oppilaille ja opiskelijoille on annettava vaihtoehtojahi. Ei täällä hirvveesti oo sitä ruotsia tarvinnu, muutaku kerran, ku tulivat ystävyyskoulusta käymään. Ja sillonkaan en puhunu mittään.

Meijjän oma kulttuuri on se kivijalaka  – Me vastustettaan sitä monikulturismia, kun tämä omahi kulttuuri kelepaa

Ne jotka tänne tullee, soppeutuu – Maassa maan tavalla

Pakolaispolliitiikkaa pittää ruveta uuvistammaan – Niillä, joilla on oikkee hätä pittää erottaa niistä, jotka käyttävät tätä meijän vieraanvarraisuutta vaan hyväkseen

Rosvoille tekoja vastaavat tuomiot – Uhrille jää nykyään vaan luu kätteen monestikkin ja kaiken maailman kanksterit pääsee päläkähästä

Maahanmuuttajien taustat tullee olla puhtaat kaikesta suhmuroinneista – Me ei hyväksytä sitä, että tänne tullaan rötöstelemmään mittään sen ihmmeempiä

Luonto se on, mikä kuuluu meijjän kaikkien elämään – Siksi me otetaan kestävä kehitys huommioon meijän valinnoissa

Järkevvää aluepolitiikkaa – “Kaupunkeja ja maaseutua tarvitaan molempia” eli meitäki tarvittaan

Kaikkien pittää saaha sannoo sanottavansa  – Tietoo pittää olla saatavilla ja sen välittäminen pitää tapahtua iliman välisensuureja

Sukupuolet ovat keskennään tasa-arvosia  – Se kuuluu tähän meijjän pohjoismaiseen kulttuuriperintöön

Verotus järkevälle tasolle – Jos se on liian korkealla, niin eihän niitä maksa Erkkikään

Töitten tekemisen kuluja pittää järkevöittää – Jos tännekki joku työpaikka tulis, ku se ei maksais niin julumetun paljo

Koulutusta pittää uusia – Ei piä kouluttaa ihmisiä semmosille alloille, joissa ei oo työpaikkoja

Opintotuki siottava elintasoindeksiin – Me nuoret ollaan kuitenki se tulevaissuus. Ei piä aina ajatella, että “van se välttää tuommosennaan”

Valtiojohtonen kehitysapu pittää lakkauttaa – Ei ne lahjotuksilla näytä paranevan ne olosuhtteet, ennemminkin passivoittaa tämä systeemi