Perussuomalaiset Nuoret - Ittenäisesti aattelevat

Jos nää et oo vielä kuullu Perussuomalaisista Nuorista, nii se o suomalaine konservatiivine, kansallismieline ja populistine poliittine nuorisojärjestö.

Perussuomalaisille Nuorille konservatiivisuus ja kansallismielisyys tarkottaa ennen kaikkia länsimaise demokratiaihantee puolustamista henkee ja verree, kunniotusta ainutlaatusta suomalaista kansallisidentiteettiä kohtaan ja pyrkimystä uuistaa pohojoismaine hyvinvointivaltio. Perussuomalaiset Nuoret näkkee populismin aatteena, joka toimii kansan hyväksi kansalaisten lähtökohista ja vastustaa korruptiota, liiallista pyrokratiaa ja niitte ihimiste etuje ajamista, joilla mennee jo muutenki hyvi. Monikulttuurisuuteen pakottamine suomalaise ja länsimaise kulttuurin kustannuksella on meijän mielestä tojella lyhytnäköstä.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa vappaata ja toimivaa markkinatalloutta sekä yrittäjyyttä, joka luo vaurautta ja hyvinvointia tavallisille kansalaisille. Vauraus ei kuitenkaan ihtessään oo päämäärä, vaan ainuastaan keino ejistää ihimiskuntaa ja inihimillisyyttä. Euroopan tasolla Perussuomalaiset Nuoret kannattaa ihtenäisiä ja ihtevaltasia kansallisvaltioita ja vastustaa eurooppalaista liittovaltiokehitystä.

Perussuomalaiset Nuoret

Pihlajatie 19

00270 Helsinki

Päätöksiä pittää tehä allaalta ylöspäin – Kansa tietää, mikä heille on parraaksi

Demokratia on kansanvaltaa – Jyrkkä ei eurooppalaiselle liittovaltiolle

Jokkaiselle puttiikille paremmat menestymismahollisuuet – Semmone Viron kaltane veromalli olis hyvä

Valinnanvappaus kieliopinnoisa – Vaihtoehtoja pakon sijjaan

Kansalliskulttuuri on arvokasta – Vastustamme ideologista monikulturismia

Maahantulijoiden tullee soppeutua yhteiskuntaan – Maasa maan tavalla

Pakolaispolitiikka kuntoon – Oikeat pakolaiset kiittää, kun väärin perustein tulleet turvapaikanhakijat karkotettaa

Kovemmat otteet rikollisuuen kitkemiseks – Uhurin asemaa on parannettava

Jokkaisen maahanmuuttajan tausta pittää tutkia – Ei hyväksytä elintasoshoppailua

Luonto on osa kulttuuria – Parhaat tulokset saajaan kestävällä kehityksellä

Järkevää aluepolitiikkaa – Kaupunkeja ja maaseutua tarvitaan molempia

Sananvappauesta ei tingitä – Meijä pittää saaja sanoa, mitä mieltä me ollaa

Sukupuolte väline tasa-arvo – Osa pohojoismaista kulttuuriperintyä

Verotuksella ei oo itseisarvoa – Korkia verotus kurittaa talloutta ja tavallisia kansalaisia

Työn sivukuluja pittää alentaa – Työn tekemisestä ja teettämisestä ei kuulu rankasta

Koulutusta pittää uuistaa – Jokaselle koulutustaan vastaavaa työtä

Opintotuki pittää sitoa elintasoindeksiin – Koulutetuisa ossaajisa on meijän maan tulevaisuus

Valtiojohtone kehitysapu pittää lakkauttaa – Kehitysmaijen rakenteellisia ongelmia ei ratkasta länsimaisten hallitusten lahajotuksilla