Perussuomalaiset Nuoret - Ittenäisesti ajattelevat

Perussuomalaiset Nuoret oon suomalainen, konservatiivinen, nationalistinen ja populistinen poliittinen nuorisojärjestö.

Perussuomalaisille Nuorille konservatiivisuus ja kansallismielisyys meinaa  ennen kaikkea länsimaisen demokratiaihantheen puolustamista, kunnioitusta ainutlaatusta suomalaista kansallisidentiteettiä kohthaan ja pyrkimystä uuistaa pohjoismainen hyvinvointivaltio. Perussuomalaiset Nuoret näkkee populismin aatheena, joka toimii kansan hyäksi kansalaisten lähtökohista ja vastustaa korruptiota, liiallista byrokratiaa ja eliitin etujen ajamista. Monikulttuurisuutheen pakottaminen suomalaisen ja länsimaisen kulttuurin kustannuksela oon meän mielestä toela lyhytnäköstä.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa vappaata ja toimivaa markkinataloutta sekä yrittäjyyttä, joka luo vaurautta ja hyvinvointia tavallisille kansalaisille. Vauraus ei kuitenkhaan ittessään ole päämäärä, vaan ainoasthaan keino eistää ihmiskuntaa ja inhimillisyyttä. Euroopan tasolla Perussuomalaiset Nuoret kannattaa ittenäisiä ja ittevaltasia kansallisvaltioita ja vastustaa eurooppalaista liittovaltiokehitystä.

Perussuomalaiset Nuoret

Pihlajatie 19

00270 Helsinki

Päätöksiä oon tehtävä alhaalta ylöspäin – Kansa tietää, mikä heille on parhaaksi

Demokratia oon kansanvaltaa – Jyrkkä ei eurooppalaiselle liittovaltiolle

Yrityksille paremmat toimintaeelytykset – Viron kaltanen veromalli myös Suohmeen

Valinnanvappaus kieliopinnoissa – Vaihtoehtoja pakon sijhaan

Kansalliskulttuuri oon arvokasta – Met vastustamma ideologista monikulturismia

Maahantulijoitten häätyy soppeutua yhteiskunthaan – Meän maa, meän tavat.

Pakolaispolitiikka kunthoon – Oikeat pakolaiset kiittävät, kun väärin perustein tulheet turvapaikanhakijat karkotethaan

Kovemat otheet rikollisuuen kitkemiseksi – Uhrin asemaa oon parannettava

Jokhaisen maahanmuuttajan tausta oon tutkittava – Met emmä hyäksy elintasošoppailua

Luonto oon osa kulttuuria – Parhaat tulokset saahaan kestävällä kehityksellä

Järkevää aluepolitiikkaa – Kaupunkeja ja maaseutua tarvithaan molempia

Sananvappauesta emmä tingi – Tiion ja sen välityksen oon oltava vappaata

Sukupuolitten välinen tasa-arvo – Osa pohjoismaista kulttuuriperintöä

Verotuksella ei ole itseisarvoa – Korkea verotus kurittaa taloutta ja tavallisia kansalaisia

Työn sivukuluja oon alennettava – Työn tekemisestä ja teettämisestä ei piä rangasta

Koulutusta oon uuistettava – Jokhaiselle koulutustansa vastaavaa työtä

Opintotuki oon siottava elintasoindekshiin – Meän tulevaisuus oon koulutetuissa ossaajissa.

Valtiojohtonen kehitysapu häätyy lakkauttaa – Kehitysmaitten rakenteelisia ongelmia ei ratkaista länsimaisten hallitusten lahjoituksilla