Perussuomelazet Nuoret - iččenäzesti duumaiččijat

Perussuomalaiset Nuoret on suomelaine konservativnoi, kanzallismieline da populistine politiičeskoi nuorižojärjestö.

Perussuomelazile Nuorile konservatiivižus da kanzallismieližys merkitäh ennei kaikkie Päivänlaskupuolizen civilizacien demokratiiezikuvan puolistamistu, suomelazen ainavoluaduzen rahvahanidentitietan kunnivoičendua da pohjasmualazen hyvinvoinduvaldivon uvvistamizen opindua. Perussuomelazet Nuoret nähtäh populizmu uattehennu, kudai ruadau rahvahan hyväkse kanzalazien lähtökohtis da vastustau korrupciedu, liigua byrokratiedu da eliitan eduloin eiständiä. Monikul’tuurižuon vägeh akkiloičendu suomelazen da Päivänlaskupuolizen kul’tuuran siiriči menijen on meijän mielen mugah toven urai dielo.

Perussuomelazet Nuoret kannatetauh vabuadu da toimijua markintalovuttu sežo yrittäjytty, kudai luou bohatuttu da hyvinvoindua tavallizile kanzalazile. Bohatus ei ni kui ole ičestäh piämiäränny, a tol’ko keino eistiä iellehpäi rahvaskundua da gumuanizuttu. Euroupas Perussuomelazet Nuoret kannatetah iččenäzii da suverenoi kanzallisvaldivoloi da vastustetah eurouppalastu liittovaldivokehitysty.

Perussuomalaiset Nuoret
Iso Roobertinkatu 4
00120 Helsinki, FINLAND

Piätökset luajitah alahanpäi yläh – Rahvas iče tiedäy, mi on parahakse.
Demokratii on kanzanvaldua – Jyrky ei eurouppalazele liittovaldivole.
Yrityksile parembat toimindumahtot – Estounien mugahine veromalli dai Suomeh.
Valličendanvabavus kieliopastundas – Alternatiivoi pakon sijah.
Kanzalliskul’tuuru on arvokastu – Vastustammo ideolougistu monikul’turizmua.
Muahtulijoin pidäy sobivuo yhtehiskundah – Vierahah manasterih et omien siändölöin ker tule.
Pagolaspoliitiekku por’adkah – Oigiet pagolazet passiboijah, konzu viärän pričinän täh tulluott turvupaikanpakiččijat työnnetäh iäre.
Kovembat keinot rikolližuon iäre suamizekse – žertvoi azemua pidäy kohendua.
Jogahizen muahmuuttajan tagaperä pidäy tutkie – Ei elintazošoppuamizele.
Luondo on čuasti kul’tuurua – Parahat tulokset suajah kestäjäl kehityksel.
Tolkukastu alovehpoliitiekkua – Linnoi da kylii tarvitah mollembii.
Sananvabavuos emmo myösty – Tiijon da sen välityksen pidäy olla vabuadu.
Sugupuolien väline taza-arvo – Oza pohjasmualastu kul’tuuruperindyö
Verotus ei ole ičestäh arvokas – Korgei verotus nakažiu talovuttu da tavallizii kanzalazii.
Ruavon sivukululoi pidäy alendua – Ruadamizes da ruatattamizes ei pie nakažie.
Školitandua pidäy uvvistua – Jogahizele omua Školitandua vastuajua ruaduo.
Opindotugi pidäy siduo elintazoindeksih – Školitettulois maltajis on meijän muan tulevažus.
Valdivon kehitysabu pidäy lopettua – Kehitysmualoin rakendehellizii probliemoi ei ratkasta Päivänlaskupuolizien hallituksien podarkoil.